Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Л)

Л
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Луко Маринов Маринов Управител на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД 07.10.2015
02.11.2015
Изтегли
Изтегли
94-Л-43/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-88/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лъчезар Ангелов Калбуров Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 30.09.2016 Изтегли
94-Л-92/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лъчезар Димитров Борисов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 27.04.2010
22.08.2012
24.09.2012
09.07.2013
24.09.2013
12.11.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Лъчезар Димитров Борисов Член на ОК на БЕХ ЕАД 19.09.2012
24.09.2012
Изтегли
Изтегли
Лъчезар Димитров Борисов Член на НС на Българска банка за развитие 94-Л-49/11.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Любомир Иванов Грънчаров Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 12.11.2014
28.11.2014
12.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Любомир Иванов Ковачев Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 23.12.2014
16.01.2015
23.11.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Любен Ангелов Петров Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 26.01.2015
20.02.2015
22.10.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Любен Иванов Тотев Член на СД на “Минпроект” ЕАД 29.04.2010 Изтегли
Любомир Иванов Стоименов Член на ОК на БЕХ ЕАД 15.04.2014
15.05.2014
Изтегли
Изтегли
Любомир Пенчев Джапаров Член на СД “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД 06.11.2015
16.11.2015
Изтегли
Изтегли