Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Маргарита Величкова Матова-Атанасова Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД 29.01.2016
08.02.2016
Изтегли
Изтегли
94-М-301/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Марин Василев Пенков Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.11.2013
21.12.2013
25.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Марина Димитрова Ташева Управител на “Еко медет” ЕООД 09.06.2016 Изтегли
Мария Иванова Мухчиева Член на СД на БАЕЗ ЕАД 10.02.2017
13.02.2017
Изтегли
Изтегли
Мария Янакиева Веселинова Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 19.04.2010
30.09.2014
Изтегли
Изтегли
Мартина Светломирова Шопова Член на СД на “Сертификация” ЕАД 03.07.2012
25.11.2013
Изтегли
Изтегли
Мая Христова Косева Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.11.2013
21.12.2013
24.09.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Методи Петров Алипиев Изп. директор на “Консолид комерс” ЕАД 29.01.2009
19.09.2012
10.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Миглена Антонова Павлова Председател на одитния комитет на БЕХ ЕАД 28.08.2012
14.11.2013
Изтегли
Изтегли
Миглена Китанова Иванова Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 20.03.2009
12.02.2015
Изтегли
Изтегли
Мила Василева Атанасова Управител на “Електронекспорт” ЕООД 01.04.2015
16.04.2015
26.04.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Милена Цветкова Пробойска-Иванова Член на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот 19.06.2012
03.04.2014
Изтегли
Изтегли
Митко Стефанов Георгиев Управител на “Летище Стара Загора” ЕООД
ИД и член на СД на “Летище Стара Загора
05.02.2013
27.05.2013
Изтегли
Изтегли
Митко Емилов Симеонов Член на НС на ББР 94-М-164/12.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Митричка Първанова Стоянова Член на СД на “НИТИ” ЕАД, Казанлък 11.10.2012
20.11.2013
Изтегли
Изтегли
Михаил Янчев Андонов Изп. директор на БЕХ ЕАД 23.03.2012
20.04.2012
Изтегли
Изтегли
Моника Йорданова Александрова Член на СД на НИТИ ЕАД, Казанлък 10.08.2010 Изтегли