Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Н)

Н
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Нено Ненов Димов Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 29.03.2016
04.01.2017
Изтегли
Изтегли
Никола Георгиев Христов Член на одитен комитет на БЕХ ЕАД 18.11.2013
17.04.2014
Изтегли
Изтегли
Николай Ангелов Ценков Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 15.12.2014 Изтегли
Николай Атанасов Дончев Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 21.06.2012
23.01.2013
Изтегли
Изтегли
Николай Атанасов Дончев Член на СД на “София тех парк” ЕАД 17.01.2013
23.01.2013
Изтегли
Изтегли
Николай Атанасов Дончев Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 26.11.2013
23.12.2014
Изтегли
Изтегли
Николай Диков Найденов Член на ОК на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 27.07.2015 Изтегли
Николай Иванов Ангелов Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД 14.08.2014
26.08.2014
03.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Михайлов Андреев Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 26.10.2012
13.11.2013
19.09.2014
14.10.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Паскалев Паскалев Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 15.02.2013
21.02.2013
06.03.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Паскалев Паскалев Член на СД на ДКК ЕАД 30.09.2014
09.10.2014
11.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Пенков Николов Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 26.03.2012 Изтегли
Николай Петров Мишкалов Член на СД на БАЕЗ ЕАД 12.06.2013
24.06.2013
18.11.2014
04.02.2015
27.06.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Хараламбиев Методиев Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 22.02.2013
31.03.2014
Изтегли
Изтегли
Николай Христов Енчев Председател на СД на НКИЗ ЕАД 06.08.2013
26.08.2014
Изтегли
Изтегли