Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква П)

П
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Панайот Ивов Филипов Член на СД и изпълнителен директор на БАЕЗ ЕАД 28.12.2017
15.01.2018
14.03.2018
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-П-48/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Пенка Кирилова Димова-Кайнакчиева Председател на одитния комитет на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, Сопот 24.08.2012 Изтегли
Петър Владимиров Димитров Член на УС на ДП РАО 15.08.2013 Изтегли
Петър Вълчев Тончев Управител на “Стандартизация-принт” ЕООД 02.03.2012 Изтегли
Петър Лозанов Славейков Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 23.12.2014
05.01.2015
31.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Пламен Александров Петков Управител на НИИВСН ЕООД 02.07.2014
16.02.2015
Изтегли
Изтегли
Пламен Любомиров Ценков Член на СД на БАЕЗ ЕАД 26.07.2016
27.07.2016
Изтегли
Изтегли