Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Р)

Р
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Рабие Лютвиева Кьосева Член на СД на “Сертификация” ЕАД 26.11.2013 Изтегли
Ралица Христова Иванова Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, София 03.02.2015
02.07.2015
Изтегли
Изтегли
Росен Иванов Ангелчев Член на одитния комитет на “Вазовски машиностроителни заводи” АД, Сопот 24.08.2012 Изтегли
Росен Симов Попов Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 27.08.2012
11.02.2015
Изтегли
Изтегли
Румен Тодоров Кръстев Управител на “Еко медет” ЕООД 18.09.2015
30.09.2015
Изтегли
Изтегли