Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Светла Генчева Йорданова Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 23.01.2009
16.03.2012
31.03.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Светлана Тодорова Минкова-Фахриева Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.11.2013
21.12.2013
Изтегли
Изтегли
Светозар Борисов Шуманов Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 27.03.2015 Изтегли
Светослав Иванов Веселков Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД 14.08.2014
02.02.2015
Изтегли
Изтегли
Северин Стефанов Въртигов Член на СД на “Държавна консолидационна компания” ЕАД 18.07.2012
28.08.2012
Изтегли
Изтегли
Северин Стефанов Въртигов Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД 19.09.2012
18.09.2013
07.02.2014
03.06.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Сергей Димитров Иванов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 20.12.2010 Изтегли
Силвия Стоянова Василева Управител на “Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД 28.01.2009
04.07.2014
Изтегли
Изтегли
Симеон Георгиев Личев Член на СД на БАЕЗ ЕАД 28.12.2017
10.01.2018
Изтегли
Изтегли
94-С-103/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-103/05.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Слави Красинов Павлов Член на СД на “Ел Би Булгарикум” ЕАД 23.12.2014
14.01.2015
Изтегли
Изтегли
Сократ Евлогиев Марков Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 27.08.2012 Изтегли
Станимир Димитров Апостолов Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 23.03.2015
02.09.2015
Изтегли
Изтегли
Станимир Стефанов Евтимов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 26.08.2013
02.09.2013
11.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Станислав Бойчев Благоев Член на СД на “Институт по маркетинг” ЕАД 04.03.2015
23.03.2015
Изтегли
Изтегли
Станислав Николов Станков Член на СД на “Бургаски медни мини” ЕАД 17.07.2012 Изтегли
Стефан Борисов Шлосер Управител на “Електронекспорт” ЕООД 24.03.2014
01.04.2015
Изтегли
Изтегли
Стефан Григоров Фурнаджиев Член на СД на “Еко антрацит”ЕАД 06.03.2015
03.04.2015
16.07.2015
08.09.2016
30.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Стефан Димитров Узунов Член на одитния комитет на “Вазовски машиностроителни заводи” АД, Сопот 24.08.2012 Изтегли
Стефан Добрев Стайков Член на СД на НКИЗ ЕАД 04.01.2016
28.01.2016
Изтегли
Изтегли
Стефан Николаев Солаков Член на одитния комитет на БЕХ ЕАД 14.11.2013 Изтегли
Стоян Любомиров Деевски Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 10.09.2014
27.01.2015
Изтегли
Изтегли