Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Щ)

Щ
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Щерьо Атанасов Щерев Председател на СД на “Минпроект” ЕАД 23.01.2009
16.09.2013
Изтегли
Изтегли