Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Т)

Т
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Таня Емилова Цветкова-Грънчева Член на одитния комитет на НКИЗ ЕАД 27.01.2017 Изтегли
Теодор Петков Дребов Член на одитния комитет на БАЕЗ ЕАД, София 01.03.2013
14.08.2014
Изтегли
Изтегли
Тодор Димитров Шопов Член на СД на БЕХ ЕАД 26.04.2013
23.05.2013
Изтегли
Изтегли
Тодор Йорданов Медаров Управител на “Овча купел” ЕООД 16.03.2010
27.02.2014
02.02.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Тончо Кирев Тонев Член на СД на “Летище Стара Загора” ЕАД 29.01.2015 Изтегли