Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Ю)

Ю
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Юлиян Атанасов Леков Член на СД на НИТИ ЕАД 06.01.2015
02.02.2015
16.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Юлиян Атанасов Леков Член на СД на “Еко Антрацит” ЕАД 14.11.2017
20.11.2017
Изтегли
Изтегли
Юлиян Стоилов Николов Член на СД на НКИЗ ЕАД 29.04.2013
04.06.2013
Изтегли
Изтегли