Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква З)

З
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Зара Николаева Добрева Член на СД на “Кинтекс” ЕАД 17.07.2012
29.04.2013
Изтегли
Изтегли
Захари Велчев Даскалов Член на СД на НИТИ ЕАД, Казанлък 20.11.2013
09.01.2015
Изтегли
Изтегли
Захари Жеков Христов Управител на ПТФ “Снежанка” ЕООД, Смолян 13.01.2010
16.09.2014
Изтегли
Изтегли
Златин Стефанов Тепсиев Изп. директор на “Институт по маркетинг” ЕАД 27.01.2009
08.08.2014
Изтегли
Изтегли
Златина Русинова Недева Член на СД на “Консолид комерс” ЕАД 29.02.2016 Изтегли
Златослав Александров Златанов Член на СД на “Еко антрацит” ЕАД 06.03.2015
17.03.2015
Изтегли
Изтегли