Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Б)

Б
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Бетина Славчева Жотева Директор 18.03.2013
18.03.2013
Изтегли
Изтегли
Биляна Венциславова Божилова Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Биляна Георгиева Иванова Мл.експерт 18.10.2017 Изтегли
Биляна Иванова Георгиева Мл. експерт 94-Б-71/14.05.2018 По чл.35, ал.1, т.2
Биляна Георгиева Щерянова Ст. експерт 22.05.2012
30.04.2015
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Б-84/04.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Биляна Любомирова Иванова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Б-103/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Бисерка Христова Топузова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Бисер Юлианов Стамболиев Главен секретар 94-Б-87/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Бистра Стоянова Петрова Н-к отдел 27.01.2009 Изтегли
94-Б-99/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Блага Петрова Маджурова Ст. експерт 10.09.2012
15.10.2012
Изтегли
Изтегли
Благовест Валентинов Петров Мл. експерт 04.07.2012
23.08.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Б-104/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Благовест Кирилов Джурин Държ. инспектор 15.04.2013 Изтегли
Богдана Петрова Григорова Мл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Б-98/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Богомил Стоянов Богданов Рк Инспекторат 01.09.2017 Изтегли
Богомил Ташков Думов Гл. специалист 18.08.2014 Изтегли
Божидар Виолинов Патинов Гл. експерт 01.06.2009 Изтегли
94-Б-81/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Божидар Милков Пенчев Държ. експерт 29.01.2009 Изтегли
Божидар Стефанов Александров Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
94-Б-95/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Божидара Евгениева Михайлова Гл. експерт 01.11.2011 Изтегли
Божидарка Стоянова Кутевска Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Бойка Костадинова Крумова Гл. вътр. одитор 09.02.2009 Изтегли
Бойко Величков Къдринов Мл. експерт 22.01.2009
01.11.2013
Изтегли
Изтегли
Бойко Петков Георгиев Мл. експерт 01.12.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-Б-100/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Бойко Траянов Годев Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Б-82/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-97/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Бончо Иванов Бончев Н-к отдел 27.01.2009 Изтегли
94-Б-101/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Борис Димитров Михайлов Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Б-85/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Борис Рашов Първанов Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Борислав Богомилов Гигов Гл. специалист 04.09.2010 Изтегли
Борислав Георгиев Бочев Гл. сътрудник 21.05.2012 Изтегли
Борислав Георгиев Петков Държ. експерт 01.12.2011 Изтегли
Борислав Иванов Драгулев Мл. експерт 01.03.2010 Изтегли
94-Б-109/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Милков Илиев Мл. експерт 01.07.2015
01.09.2017
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Б-86/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Борислав Митков Петров Н-к отдел 08.12.2014 Изтегли
Борислав Руменов Вълчев Мл. експерт 23.05.2012
29.03.2017
Изтегли
Изтегли
Борислава Александрова Младенова Гл. експерт 28.05.2012 Изтегли
Борислава Микова Стоянова Гл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Боряна Георгиева Койчева Гл. експерт 14.03.2011 Изтегли
Боряна Любенова Некезова Ст. експерт 16.04.2009 Изтегли
94-Б-92/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-92/03.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Петкова Въчковска Гл. експерт 13.10.2015
06.12.2016
08.12.2016
05.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Б-73/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Боряна Пламенова Николова Гл. сътрудник 94-Б-46/28.03.2018 чл.35, ал.1, т.1
94-Б-102/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Боряна Начева Мартинова Държ. вътр. одитор 22.01.2009
20.03.2012
Изтегли
Изтегли
94-Б-91/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Боян Вили Натан Гл. експерт 30.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Б-72/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Боян Христов Цветков Държ. инспектор 01.02.2012
21.10.2013
Изтегли
Изтегли
Бояна Ненкова Христова Ст. експерт 04.07.2012
21.06.2017
Изтегли
Изтегли
94-Б-74/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Боянка Кръстева Костадинова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Бранимир Пламенов Станимиров Мл. експерт 01.08.2016 Изтегли
Бронислав Бориславов Денев Гл. специалист 30.03.2009 Изтегли
94-Б-88/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Буйно Илков Буйнов Мл. инспектор 01.11.2013 Изтегли