Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Данаил Добрев Ефтимов Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Данаил Василев Иванов Н-к сектор 01.10.2015
31.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-201/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Даниел Бойчев Добрев Гл. специалист 21.01.2009
14.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-177/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Даниел Митков Йорданов старши експерт 27.04.2015
07.12.2016
Изтегли
Изтегли
Даниела Ангелова Ненкова Гл. експерт 10.12.2009 Изтегли
Даниела Бойчева Петрова Гл. специалист 94-Д-91/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-207/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-Д-207/15.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Василева Недялкова Държ. експерт 03.09.2012 Изтегли
Даниела Гечева Щрегарска Р-л инспекторат 15.01.2009
08.10.2012
12.10.2012
04.03.2013
12.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-129/10.05.2018 по чл. 35, ал.1 т.2
94-Д-129/14.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Едуард Малхасян Зам.-директор ГД 12.06.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-147/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Златкова Недялкова Държ. експерт 04.01.2010
17.10.2014
Изтегли
Изтегли
Даниела Любомирова Петкова Мл. експерт 02.01.2013 Изтегли
94-Д-186/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Даниела Методиева Арсова Техн. сътрудник 21.01.2009 Изтегли
Даниела Павлова Донева Държ. експерт 25.06.2012 Изтегли
Даниела Христова Веселинова Мл. експерт 09.07.2012 Изтегли
94-Д-130/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Дарина Георгиева Жодева Гл. експерт 28.01.2009
01.11.2013

16.07.2015

Изтегли
Изтегли

Изтегли

94-Д-174/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Дария Младенова Виткинова Гл. експерт 07.12.2009 Изтегли
Дафина Йорданова Севдина Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Д-165/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Дафинка Георгиева Прокопова Мл. експерт 11.02.2013 Изтегли
Делчо Николов Наплатанов Гл. специалист 25.07.2014 Изтегли
Делян Вълчев Чайков Ст. експерт 01.06.2011 Изтегли
Деляна Николаева Пеневска-Мяшкова Гл. експерт 26.01.2009
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-172/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Валентинова Асенова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Деница Георгиева Иванова Инспектор 17.04.2013 Изтегли
Деница Живкова Ангелова Гл.експерт 13.11.2017
16.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-162/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Деница Иванова Морунова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Деница Койчева Георгиева Държ. експерт 18.06.2013 Изтегли
Деница Мирославова Христова Мл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Деница Николова Тихолова Н-к рег. сектор 04.07.2012 Изтегли
Деница Станчева Джиева Мл.експерт 09.10.2017 Изтегли
94-Д-194/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Владова Петрова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-161/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Благоева Митова Н-к рег. сектор 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-181/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Данаилова Михалкова-Станимирова Гл. експерт 07.12.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-185/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Захариева Захариева Гл. експерт 02.01.2013 Изтегли
94-Д-131/11.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Десислава Здравкова Таранова-Андонова Ст. сътрудник 16.06.2014 Изтегли
Десислава Иванова Димитрова Мл. експерт 01.11.2012
03.02.2014
Изтегли
Изтегли
Десислава Кирилова Стоянова Гл. специалист 01.12.2017
09.01.2018
Изтегли
Изтегли
94-Д-143/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Колева Лозкова Мл.експерт 18.10.2017 Изтегли
94-Д-160/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Любомирова Станкова-Стоилова Гл. експерт 11.06.2012 Изтегли
94-Д-189/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Любомирова Каменова Мл. експерт 01.07.2016 Изтегли
Десислава Пачева Георгиева Н-к отдел 22.01.2009
07.05.2013
26.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-132/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Десислава Петрова Виденова Мл. счетоводител 21.01.2009 Изтегли
Счетоводител 94-Д-208/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Петрова Драгнева Гл. специалист 11.09.2012 Изтегли
94-Д-89/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-171/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Станчева Дойчева Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-188/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Десислава Стефанова Декова Гл. експерт 19.04.2012 Изтегли
Десислава Чанкова Съботинова Мл. експерт 04.03.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-Д-133/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Деян Соколов Алексиев Мл. експерт 01.08.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-146/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Джорджия Владимирова Ненкова Гл. експерт 21.11.2011 Изтегли
Н-к отдел 94-Д-168/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Джулиета Викторова Никова Мл. експерт 25.07.2016
02.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-150/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Александрова Генадиева Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Диана Бориславова Янева-Рашкова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Диана Георгиева Варошанова-Цветкова Държ. експерт 03.07.2017 Изтегли

94-Д-76/19.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-179/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Диана Иванова Иванова-Ван Беерс Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Диана Иванова Петрова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Диана Милошева Милошева Гл. юрисконсулт 01.06.2012 Изтегли
Н-к отдел 94-Д-183/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Павлова Маждракова Държ. експерт 04.07.2012 Изтегли
Диана Петрова Трифонова Гл. експерт 12.08.2015
03.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-173/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диана Стойкова Боюндрукова Експ. сътрудник 25.06.2012 Изтегли
Дияна Руменова Бостанджиева Гл. специалист 01.11.2017
08.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-138/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Д-138/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Бисерова Калинова Мл. специалист 23.01.2009 Изтегли
Диляна Богданова Новакова Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Диляна Бранимирова Карагеоргиева-Костадинова Държ. експерт 09.08.2010 Изтегли
94-Д-206/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Василева Микова Н-к отдел 03.09.2012
04.12.2012
06.07.2016
12.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Диляна Василева Панчева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Диляна Данчева Камбурова Гл. експерт 01.04.2009 Изтегли
Диляна Петрова Вишнина Фин. контрольор 26.01.2009 Изтегли
94-Д-192/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Диляна Танова Григорова Мл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Димитрина Константинова Христева Директор 01.09.2009 Изтегли
Димитринка Валериева Атанасова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Димитър Александров Димитров Гл. специалист 01.10.2015 Изтегли
94-Д-210/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Асенов Ганчев Старши юрисконсулт 03.07.2017 Изтегли
94-Д-69/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т1
94-Д-191/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Божидаров Кънев Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Димитър Бойков Недков Гл. специалист 08.01.2009 Изтегли
94-Д-159/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Бонев Димитров Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Димитър Борисов Кишкилов Н-к отдел 23.01.2009 Изтегли
Димитър Валентинов Миленков Н-к политически кабинет 18.03.2013
18.03.2013
Изтегли
Изтегли
Димитър Веладинов Битолски Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-193/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Георгиев Гудев Изпълнител 29.03.2011 Изтегли
Димитър Георгиева Георгиев Гл. специалист 94-Д-184/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Георгиев Заяков Гл. специалист 19.05.2011
24.07.2017
Изтегли
Изтегли
94-Д-180/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Данчев Лилов Гл. специалист 10.12.2012 Изтегли
Димитър Живков Чилибонски Гл. експерт 20.01.2009
28.12.2017
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Д-182/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Златков Куюмджиев Директор 23.01.2009 Изтегли
Димитър Иванов Джумаданов Мл. експерт 03.05.2012 Изтегли
Димитър Иванов Мандраджиев Държ. експерт 21.01.2009
03.08.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Д-158/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Иванов Сълов Гл. специалист 02.11.2011 Изтегли
94-Д-190/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Илиев Станков Гл. специалист 23.01.2009 Изтегли
Димитър Кирилов Угринов Гл. специалист 23.01.2009 Изтегли
94-Д-145/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Костадинов Катев Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Димитър Маринов Каварджиков Гл. експерт 04.07.2012
02.06.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-204/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Маринов Платников Мл. експерт 01.11.2012
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
94-Д-205/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Мариов Димитров Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-197/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Милчев Савов Гл. експерт 04.06.2012 Изтегли
Димитър Райчев Дурев Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Димитър Стоянов Костов Гл. юрисконсулт 22.01.2009 Изтегли
94-Д-196/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димитър Хаджи Борисов Митев Мл. експерт 24.03.2014 Изтегли
Димо Динев Димов Н-к отдел 01.06.2011
19.02.2013
11.07.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Димо Кунчев Сираков Гл. специалист 01.09.2014 Изтегли
Димчо Димитров Андреев Гл. експерт 15.06.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Д-178/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Димчо Христов Кънев Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Динко Петров Урумов Гл. специалист 18.04.2011 Изтегли
Дияна Стоянова Найденова Директор 27.01.2009
03.09.2012
17.12.2012
22.11.2013
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Д-195/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Василева Клямбарска Техн. сътрудник 23.01.2009 Изтегли
94-Д-144/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Светославова Юрукова Ст. експерт 16.03.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-202/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Добромир Тодоров Милев Гл. експерт 04.03.2015
01.12.2016
Изтегли
Изтегли
94-Д-187/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Стефанова Станчева Ст. експерт 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Д-163/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Добромира Панчева Панчева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-203/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Донка Петкова Иванова-Аврамова Гл. юрисконсулт 28.01.2009 Изтегли
Дончо Гошев Стоименов Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Д-166/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Дора Тенева Ирикова Съветник 13.01.2015
26.01.2015
30.01.2015
19.03.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли