Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ф)

Ф
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Фани Емилова Минчева Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
94-Ф-1/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Филип Анатолиев Цалиев Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Филип Симеонов Кирев Съветник към ПК 12.11.2014 Изтегли