Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Габриела Георгиева Николова Ст. експерт 22.06.2009 Изтегли
Габриела Йорданова Христова Мл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Г-66/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Габриела Юриева Чакърова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Галатея Кирилова Коликова Държ. експерт 16.03.2009 Изтегли
94-Г-67/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Георгиева Кръстева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Галина Дочева Вълевска Ст. юрисконсулт 09.12.2009 Изтегли
Галина Костадинова Макавейска Гл. експерт 01.08.2014
01.08.2016
30.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Г-76/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Лалева Лалева Гл. специалист 08.03.2011 Изтегли
Галина Николаева Георгиева Гл. сътрудник 01.06.2012 Изтегли
94-Г-60/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-60/03.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Галина Огнянова Минчева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Г-68/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Петкова Шаренкова Н-к сектор 24.01.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-Г-61/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Савчева Димитрова Гл. експерт 24.03.2009 Изтегли
Галина Стефанова Милушева Ст. експерт 94-Г-62/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галина Христова Орешарска Ст. експерт 07.12.2009 Изтегли
Галина Христева Костадинова Гл. специалист 20.01.2017 Изтегли
94-Г-63/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Галя Николова Стоева Гл. експерт 28.06.2012 Изтегли
Галя Петкова Деливерска Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Галя Петрова Станиславова Ст. експерт 17.05.2012 Изтегли
Георги Благоев Стоилов Гл. специалист 05.01.2017 Изтегли
94-Г-59/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Валериев Сарандев Младши екпсерт 07.07.2014 Изтегли
Георги Василев Василев Гл. специалист 10.04.2012 Изтегли
94-Г-64/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Василев Ковачки Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Г-48/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Викторов Кирилов Мл. експерт 04.01.2018 Изтегли
94-Г-70/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Димитров Политов Държ. експерт 10.09.2012 Изтегли
Георги Динев Колев Гл. експерт 19.03.2012 Изтегли
Георги Емилов Чапов Мл. експерт 10.03.2011 Изтегли
Георги Иванов Арнаутски Гл. специалист 21.01.2009
01.04.2015
Изтегли
Изтегли
Георги Иванов Бодуров Изпълнител 28.05.2013 Изтегли
Георги Иванов Георгиев Гл. специалист 17.06.2013 Изтегли
Георги Иванов Пройнов Гл. специалист 14.05.2012 Изтегли
Георги Йорданов Костов Гл. специалист 08.08.2014 Изтегли
94-Г-71/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Максимов Гайтанджиев Гл. специалист 07.05.2014
12.01.2018
Изтегли
Изтегли
94-Г-47/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Манолов Манолов Н-к сектор 01.03.2013
01.10.2015
05.10.2015
26.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Г-77/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Недялков Недялков Гл. специалист 28.02.2014 Изтегли
94-Г-51/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Николаев Георгиев Мл. експерт 23.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Г-74/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Станчев Йовков Гл. специалист 15.07.2009 Изтегли
Георги Стойчев Енезлиев Мл. експерт 05.03.2012 Изтегли
Георги Петров Парашкевов Мл. експерт 05.12.2011 Изтегли
Георги Радостинов Стратиев Мл. експерт 01.09.2010 Изтегли
Гергана Александрова Вълкова Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Г-55/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Атанасова Иванова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Г-49/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Бонева Славова-Петкова Гл. инспектор 23.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Г-52/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Василева Царева Директор 21.01.2009 Изтегли
Гергана Вълчева Опанова Гл. експерт 17.01.2011 Изтегли
Държ. експерт 94-Г-69/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Григорова Ракова Гл. експерт 02.12.2011 Изтегли
Гергана Ивайлова Лазарова Изпълнител 07.05.2013 Изтегли
Гергана Иванова Аврамова Ст. сътрудник 23.06.2014 Изтегли
Гергана Иванова Каукова Гл. експерт 04.07.2012
14.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-Г-73/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Йорданова Донева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гергана Марич Аспарухова Мл. експерт 06.06.2012 Изтегли
Гергана Михайлова Александрова-Миткова Гл. експерт 01.11.2009 Изтегли
Гергана Николаева Пенева Гл. юрисконсулт 28.01.2009 Изтегли
Гинка Василева Тодорова Гл. експерт 01.10.2012
26.06.2013
28.02.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел 94-Г-72/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Глория Попчева Лепоева Гл. инспектор
Главен експерт
01.09.2011
20.08.2013
Изтегли
Изтегли
Горан Цецов Горанов Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Господин Тончев Ненов Гл. специалист 04.03.2015 Изтегли
Грета Добрева Димитрова Зам. гл. директор 26.01.2009
10.04.2013
Изтегли
Изтегли
Грета Стефанова Георгиева Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Григори Димитров Динев Държ. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Г-53/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гриша Захариев Захариев Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Гюннур Мустафова Джумалиева Н-к отдел 29.01.2009
14.06.2012
23.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли