Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква И)

И
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ива Атанасова Димова Мл. експерт 10.09.2012 Изтегли
Ива Йосифова Венкова Мл. експерт 01.06.2009 Изтегли
Ива Симеонова Якимова Н-к отдел 07.12.2009
08.10.2014
Изтегли
Изтегли
Ивайло Георгиев Стоев Мл. експерт 03.08.2015 Изтегли
Ст. експерт 94-И-92/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Димитров Станчев Изпълнител-шофьор 13.06.2013 Изтегли
Ивайло Иванов Бойчев Гл. експерт 04.07.2012
13.04.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-И-125/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Илиев Илиев Държ. експерт 25.03.2011
28.03.2012
Изтегли
Изтегли
Ивайло Николаев Маринов Гл. специалист 11.05.2016
01.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-98/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Панчев Грънчаров Директор 22.01.2009
05.04.2012
07.05.2013
10.06.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ивайло Стоянов Гюров Гл. специалист 01.07.2016
25.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-88/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Стефанов Станев Гл. специалист 03.05.2016
25.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-126/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивайло Стефанов Стоилов Гл. специалист 02.12.2013 Изтегли
Ивайло Симеонов Славов Гл. експерт 94-И-111/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Алексиев Иванов Държ. експерт 11.02.2013 Изтегли
Иван Андров Петровски Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Иван Апостолов Маринов Н-к отдел 06.06.2011 Изтегли
Иван Валериев Пенчев Н-к отдел 14.08.2017 Изтегли
94-И-119/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Веселинов Джелепов Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-89/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Господинов Палдъмов Ст. експерт 14.06.2010 Изтегли
Иван Денков Денков Гл. специалист 21.01.2009
16.01.2012
Изтегли
Изтегли
Иван Димитров Желязков Мл. експерт 01.04.2013 Изтегли
Иван Дяков Кирев Гл. специалист 04.10.2013 Изтегли
Иван Иванов Павлов Ст. юрисконсулт 01.11.2012
02.12.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-И-97/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Йорданов Енев Гл. специалист 05.03.2015 Изтегли
94-И-91/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Косев Жерков Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Иван Красимиров Йорданов Мл. експерт 07.01.2013 Изтегли
Иван Минчов Пенджаков Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-93/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Николов Лесков Рк Инспекторат 07.11.2016
21.06.2017
Изтегли
Изтегли
Иван Николов Сачков Държ. експерт 22.01.2009
11.06.2012
27.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иван Петров Бонев Гл. експерт 01.03.2012
24.07.2013
Изтегли
Изтегли
Иван Спасов Чалъков Гл. специалист 26.07.2010
02.05.2017
Изтегли
Изтегли
94-И-121/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Симеонов Райков Гл. специалист 94-И-112/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иван Филипов Баталов Мл. експерт 15.02.2016
20.01.2017
06.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-И-118/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивана Георгиева Николова Ст. експерт 30.09.2013 Изтегли
Ивана Иванова Колева-Ненова Гл. експерт 94-И-109/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иванина Емилова Томова експерт към ПК 27.02.2017 Изтегли
Иванка Денева Раичкова Директор 10.11.2009
06.07.2011
08.05.2015
25.07.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-73/16.05.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
Иванка Иванова Попова Гл. специалист 28.03.2011 Изтегли
Иванка Иванова Митовска Н-к сектор 05.10.2015
10.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-123/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Нешкова Тороманова Мл. експерт 04.07.2012
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-И-107/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Петкова Георгиева Мл. експерт 22.03.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-И-80/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Николова Чолова-Мирчева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Ивелина Драганова Бахчеванова Директор 30.01.2009
04.03.2013
Изтегли
Изтегли
94-И-99/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Драгомирова Златкова Гл. специалист 21.12.2009 Изтегли
Ивелина Костадинова Семерджиева-Узунова Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Ивелина Пенчева Пенева Зам. главен директор 04.03.2015 Изтегли
Ивелина Радославова Михайлова Мл. експерт 05.03.2012 Изтегли
Ивелина Станчева Михайлова Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-И-94/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Христова Иванова Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Ивета Евгениева Филипова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Ивета Стефанова Габровска Държ. експерт 14.11.2011 Изтегли
Иветка Тодорова Петрова Гл. експерт 28.11.2016 Изтегли
Иво Бойков Петков Гл. експерт 01.09.2011
09.09.2011
20.09.2011
30.09.2011
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Иво Владимиров Евтимов Гл. специалист 26.01.2008 Изтегли
Иво Мартинов Константинов Гл. специалист 01.11.2012 Изтегли
94-И-127/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Ида Харалампиева Костова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Изабела Борисова Томова-Кирилова Гл. експерт 94-И-104/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илиан Атанасов Илиев Гл. специалист 10.02.2009 Изтегли
94-И-75/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-75/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Илиева Запрянова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Илиана Михайлова Велева Мл. експерт 07.05.2012
01.08.2016
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-71/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илиана Стоянова Седефчева Ст. експерт 07.01.2009
01.07.2016
01.02.2018
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-114/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илина Сашева Кънчева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-И-110/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Сашев Деков Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-И-113/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Костадинов Илиев Държ. инспектор 26.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-И-103/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илия Юриев Табаков Мл. експерт 10.11.2010 Изтегли
Илиян Иванов Цонев Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Илиян Костов Костов Държ. експерт 21.01.2009
01.04.2016
06.10.2016
12.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-И-79/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Руменов Илиев Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-И-115/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Стойчев Бакалов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-И-122/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Димитрова Илиева Зам.главен д-р 17.09.2013
01.03.2017
Изтегли
Изтегли
94-И-95/01.06.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Илияна Илиева Илиева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Илияна Илиева Хаджийска-Антонова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. инспектор 94-И-86/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Методиева Атанасова Държ. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-И-66/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илона Цветкова Стойкова Н-к отдел 27.01.2009
06.04.2012
17.05.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Илона Димитрова Димитрова Н-к сектор 94-И-102/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Илонка Стефанова Александрова Държ. експерт 16.11.2016 Изтегли
Ст. сътрудник УЕПП 94-И-34/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-105/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Ирен Димитрова Скубафи Гл. юрисконсулт 29.01.2009
11.09.2012
07.05.2015
23.03.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-И-101/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-И-101/14.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Александрова Александрова Мл. експерт 18.07.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-И-96/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Борисова Иванова-Томова Съветник 06.06.2013
01.02.2017
Изтегли
Изтегли
Ирена Владимирова Николова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-И-87/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Кирилова Симионова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Ирена Ташкова Сярова Н-к отдел 15.06.2017
14.09.2017
Изтегли
Изтегли
Ирина Американова Георгиева-Златанова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
Ирина Божидарова Патинова Мл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Ирина Василева Василева Гл. експерт 21.06.2010 Изтегли
Ирина Иванова Грозева-Василева Държ. инспектор 26.01.2009
19.09.2012
01.11.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ирина Ненчева Ненова Гл. експерт 22.05.2012
09.03.2015
Изтегли
Изтегли
Н-к сектор 94-И-116/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Николова Станева Н-к отдел 20.01.2009
22.02.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-И-117/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Радославова Николова Ст. експерт 22.01.2009
17.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-120/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Райчева Щерева Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
Искра Веселинова Василева Мл. експерт 01.08.2016 Изтегли
94-И-65/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Искрен Георгиев Костов Мл. експерт 01.07.2015 Изтегли
Искрена Милкова Цонева Гл. експерт 26.01.2017 Изтегли
94-И-37/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-И-108/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2