Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ж)

Ж
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Жана Анатолиева Колева-Чоголянска Ст. експерт 02.05.2014 Изтегли
94-Ж-7/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Жана Никифорова Величкова И.д. директор 29.01.2009 Изтегли
Жанета Тодорова Атанасова Гл. експерт 04.03.2015 Изтегли
94-Ж-5/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Желяз Димитров Енев Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-Ж-3/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Женя Иванова Павлова Мл. експерт 10.03.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-Ж-2/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Женя Илиева Шопова Гл. експерт 17.05.2012
09.09.2016
21.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Ж-8/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Женя Петрова Касова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Жечо Стоянов Жечев Мл. експерт 14.11.2011
23.01.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Ж-1/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Живко Христов Стоянов Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
94-Ж-6/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2