Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Калин Василев Лазаров Гл. специалист 25.09.2012 Изтегли
94-К-229/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калин Василев Марков Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-К-224/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калин Красимиров Модев Сътрудник 02.06.2014 Изтегли
Калин Красимиров Томов Гл. експерт 17.06.2013 Изтегли
94-К-157/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-157/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Калин Михайлов Тешовски Ст. експерт 22.05.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-К-232/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калин Трифонов Маринов Гл. експерт 10.03.2015
26.08.2015
Изтегли
Изтегли
Зам. гл. директор 94-К-215/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калина Бориславова Котева Съветник 28.03.2013
28.03.2013
Изтегли
Изтегли
Калина Васкова Копривленска Гл. експерт 23.01.2009
26.11.2013
Изтегли
Изтегли
94-К-172/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-172/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Калина Емилова Динкова Н-к сектор 21.05.2012
12.06.2014
Изтегли
Изтегли
Калина Рангелова Боянова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-К-216/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Калина Христова Семкова Гл. специалист 01.09.2014 Изтегли
Камелия Данчева Тодорова Мл. експерт 01.09.2010
11.11.2013
Изтегли
Изтегли
Камелия Димитрова Пройкова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-К-234/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Камелия Иванова Найденова Мл. експерт 30.04.2009 Изтегли
Камелия Цветанова Спасова Н-к отдел 07.05.2012 Изтегли
Камен Митов Каменов Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Камен Станимиров Минков Гл. специалист 01.11.2016 Изтегли
94-К-236/11.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Капка Найденова Пунева Ст. експерт 18.02.2013
22.04.2015
Изтегли
Изтегли
94-К-204/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Капка Тодорова Рудолф Гл. експерт 01.06.2011 Изтегли
Карамфил Георгиев Попов Ст. експерт 17.05.2012
16.01.2013
10.10.2014
30.05.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-К-225/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Карамфила Славчева Петрова Гл. инспектор 16.01.2009
13.10.2014
22.07.2016
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-К-163/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Катерина Георгиева Ненова Мл. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-К-210/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Катерина Колева Костадинова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Катерина Петрова Околска Мл. експерт 01,11,2012 Изтегли
Катя Ангелова Калинова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-К-200/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Катя Георгиева Жекова Гл. специалист 01.12.2011 Изтегли
Катя Иванова Терзиева-Лазарова Ст. експерт 28.09.2009
04.04.2014
Изтегли
Изтегли
Катя Михайлова Кичукова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Катя Стойчева Граховска Държ. инспектор 15.01.2009 Изтегли
Финансов контрольор 94-К-188/21.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Катя Танева Господинова Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Кетя Петрова Манойлова-Иванова Държ. експерт 27.03.2009 Изтегли
94-К-218/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Василев Василев Гл. експерт 16.08.2010 Изтегли
Кирил Георгиев Вълчев Техн. сътрудник 29.03.2011 Изтегли
Кирил Димитров Юруков Мл. експерт 01.12.2010 Изтегли
Гл. експерт 94-К-158/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кирил Иванов Вачев Гл. специалист 01.06.2011 Изтегли
Кирил Йорданов Мазнев Директор 01.06.2009 Изтегли
Кирил Петров Стоянов Гл. експерт 14.01.2013 Изтегли
Кирил Росенов Гератлиев Гл. директор 05.04.2012 Изтегли
Клементина Здравкова Грохчева Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
Климент Иванов Климентов Ст. експерт 16.01.2009 Изтегли
Костадин Димитров Стойчев Гл. специалист 05.09.2012 Изтегли
Костадин Иванов Джатев Гл. специалист 01.02.2017 Изтегли
94-К-220/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Костадин Павлинов Паришев Специалист 23.04.2014 Изтегли
Константин Асенов Манойлов Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Константин Димитров Марков Директор 04.01.2016
18.01.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-201/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Константин Любомиров Ненков Гл. специалист 01.09.2016 Изтегли
94-К-219/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Константин Пламенов Ботев Гл. експерт 03.12.2009 Изтегли
Красен Няголов Балев Гл. специалист 21.01.2009
24.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-К-230/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Борисов Лозанов Гл. специалист 15.08.2011 Изтегли
Красимир Василев Кънев Гл. експерт 04.07.2012
16.10.2013
Изтегли
Изтегли
Красимир Емилов Ценовски Гл. специалист 01.10. 2013 Изтегли
Красимир Йорданов Драгнев Гл. специалист 10.05.2010
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-К-207/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Митков Иванов Гл. специалист 03.08.2016 Изтегли
94-К-233/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Петров Яшев Мл. експерт 17.01.2017 Изтегли
94-К-222/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимир Славов Маринов Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-К-221/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Василева Василева-Тодорова Гл. експерт 20.01.2009 Изтегли
94-К-165/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-К-165/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Владимирова Пищухина Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Красимира Методиева Цветанова Н-к сектор 04.07.2012
16.12.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-К-202/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Момчилова Петрова Ст. експерт 10.10.2013 Изтегли
Гл. експерт 94-К-235/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Росенова Лозанова Мл. експерт 18.08.2014 Изтегли
Красимира Сашова Благоева Мл. счетоводител 26.01.2009 Изтегли
Красимира Станкова Григорова Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Красимира Стефанова Арнаудова Гл. експерт 15.03.2010 Изтегли
Красимира Тодорова Колешева Мл. експерт 04.07.2012
10.04.2014
Изтегли
Изтегли
94-К-214/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Красимира Янкова Цонковска Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Красина Недялкова Жекова Ст. експерт 04.07.2012
05.12.2017
Изтегли
Изтегли
94-К-231/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кремена Георгиева Недкова-Караиванова Гл. експерт 23.11.2015 Изтегли
94-К-152/10.05.2018 по чл. 35, ал.1 т.2
Кремена Денева Денева Мл. експерт 18.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-К-209/04.06.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-К-205/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Божидарова Найденова Ст. експерт 14.01.2013 Изтегли
Кристина Ивова Давидкова Мл. експерт 16.12.2016 Изтегли
94-К-192/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Владимирова Генчева Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-К-213/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кристина Георгиева Ризова Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-К-223/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кристиан Георгиев Георгиев Сътрудник по УЕПП 03.07.2017 Изтегли
94-К-189/22.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Кристиян Емилов Ушагелов Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Кристиян Роберт Димитров Парламентарен секретар 22.05.2017 Изтегли
94-К-162/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кръстина Росенова Иванова Мл. експерт 04.02.2013 Изтегли
Гл. експерт 94-К-228/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кузман Петров Ганев Гл. специалист 94-К-211/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кула Петрова Стоилова Мл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Гл. специалист 94-К-195/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Кунчо Дичев Куманов Гл. специалист 10.05.2017 Изтегли
94-К-159/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2