Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Л)

Л
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Лазар Ефремов Христов Гл. експерт 31.03.2011 Изтегли
Лазарина Димитрова Ланджева Мл. експерт 04.06.2012 Изтегли
Ст. есперт 94-Л-82/04.06.2018 по чл.35, ал.1, ал.2
Лазко Димитров Йончев Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Лейла Иззетова Радованова Гл. експерт 22.06.2011
15.07.2013
22.05.2017
21.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-94/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лидия Благоева Иванова Съветник към ПК 17.11.2014 Изтегли
Лидия Минчева Колева Директор 13.11.2014 Изтегли
Лилия Валериева Закова Гл. експерт 03.07.2017
02.10.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-77/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лилия Цветанова Иванова Началник на ПК 30.05.2017
01.06.2017
Изтегли
Изтегли
Лиляна Атанасова Марина Гл. експерт 08.04.2013 Изтегли
Лиляна Веселинова Христова Мл. експерт 06.06.2016 Изтегли
94-Л-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лиляна Стефанова Лилова Гл. експерт 02.02.2009
14.11.2013
14.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-67/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лиляна Стефанова Чилева Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-68/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Емилова Костадинова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-87/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лора Мицова Капеловска Ст. сътрудник 17.03.2012 Изтегли
Лора Петрова Евтимова Ст. експерт 94-Л-84/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Лоренсия Милкова Янкова Мл. експерт 94-Л-106/19.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-105/19.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Лучия Георгиева Бакалчева Гл. юрисконсулт 01.06.2009 Изтегли
Лъчезар Димитров Борисов Н-к отдел 30.04 2009
22.08.2012
24.09.2012
08.07.2013
25.09.2013
13.11.2013
03.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Лъчезар Ганев Николов Гл. специалист 94-Л-75/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-74/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Любен Димитров Маринов Мл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Любка Ангелова Стоева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-Л-86/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Любов Сашова Божилова Държ. експерт 29.01.2009 Изтегли
Любомир Венциславов Ганчев Съветник 11.06.2013
19.05.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-96/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Георгиев Стефанов Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Любомир Гицов Илиев Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Л-80/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Златков Милошев Мл. експерт 23.05.2012 Изтегли
Любомир Зорков Петков Н-к отдел 28.01.2009 Изтегли
Любомир Йорданов Димитров Държ. експерт 31.01.2011 Изтегли
Любомир Николов Димитров Гл. специалист 12.04.2010
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Л-72/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-83/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Любомир Стоянов Димитров Гл. специалист 01.03.2010 Изтегли
Любомира Асенова Асенова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Л-70/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Любомира Асенова Минчева Държ.експерт 01.06.2012
05.01.2017
29.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-90/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Людмил Богомилов Богданов Гл. експерт 17.05.2012
17.05.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-79/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Людмил Петров Петров Гл. специалист 06.02.2009 Изтегли
Людмила Асенова Тозева Държ. експерт 01.02.2013 Изтегли
Людмила Владимирова Сугарева Държ. експерт 21.05.2012 Изтегли
94-Л-91/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Здравкова Пеовска Мл. експерт 01.07.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Л-97/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Радкова Иванова-Миркова Мл. експерт 22.01.2009
07.12.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Л-89/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2