Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Н)

Н
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Надежда Валентинова Моллова Ст. експерт 04.07.2012
19.01.2015
17.02.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-96/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Здравкова Белелиева Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Н-98/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Иванова Тончева Мл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-54/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Йоанова Костадинова-Бетова Мл. експерт 25.11.2013 Изтегли
Надежда Николаева Иванова Мл. експерт 20.01.2009 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надежда Радославова Григорова Гл. експерт 04.07.2012
28.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-Н-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Илиева Сърнарова Ст. експерт 02.01.2018 Изтегли
94-Н-57/15.05.2018 по т.35, ал.1, т.2
Надя Михайлова Петрова Гл. специалист 07.05.2012
21.01.2013
18.11.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Надя Петрова Рогачева Гл. експерт 23.01.2009
26.02.2014
30.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-78/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Надя Тотева Тотева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Найден Иванов Крумов Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
Нани Александров Аврейски Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Натали Николаева Николова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Наталия Венелинова Тодорова Гл. вътр. одитор 01.07.2010 Изтегли
Държ. вътр. одитор 94-Н-81/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Кирилова Димитрова Мл. експерт 30.12.2009
03.07.2012
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-66/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Наталия Николова Граховска Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
94-Н-86/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Наташа Томова Стоименова-Кунгалова Държ. експерт 26.01.2009
25.06.2014
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-69/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Недялка Димитрова Сергиева Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-Н-67/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Недялко Христов Ангелов Гл. експерт 09.01.2012 Изтегли
Нели Димитрова Нанова Гл. специалист 14.03.2011 Изтегли
Нели Стефанова Цветкова Н-к отдел 28.01.2009
16.05.2014
Изтегли
Изтегли
Ненко Няголов Маринов Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
94-Н-65/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Нигрита Христова Размирова Мл. експерт 21.12.2009 Изтегли
Ст. счетоводител 94-Н-68/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Нико Кирилов Терзиев Инспектор 12.03.2013 Изтегли
Никол Георгиева Митева Мл. експерт 23.03.2015 Изтегли
94-Н-80/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Никола Веселинов Маневски Мл. експерт 16.11.2012
27.11.2012
Изтегли
Изтегли
Никола Владимиров Драганов Гл. специалист 04.09.2014 Изтегли
94-Н-89/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Никола Кирилов Тодоров Гл. специалист 01.04.2013
15.06.2017
Изтегли
Изтегли
Николай Александров Йотовски Гл. експерт 23.12.2009 Изтегли
Николай Андонов Андонов Гл. юрисконсулт 27.01.2009 Изтегли
Николай Димитров Налбантов Директор 29.01.2009
14.06.2012
03.08.2012
23.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Георгиев Иванов Мл. експерт 01.09.2010 Изтегли
Николай Евгениев Теохаров Гл. специалист 94-Н-37/30.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-94/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Николай Иванов Славейков Мл. експерт 11.05.2015
08.11.2017
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Н-76/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Михайлов Вълов Ст. експерт 15.01.2009 Изтегли
Николай Николаев Ненов Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Н-91/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Недялков Райчев Директор 18.05.2017 Изтегли
94-Н-74/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Руменов Цветанов Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-Н-93/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Станков Истатков Н-к отдел 23.01.2009
16.05.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Н-62/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-62/22.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Николай Стефанов Марков Гл. експерт 31.03.2011 Изтегли
Николай Стоянов Димитров Ст. експерт 17.05.2012 Изтегли
Николай Тодоров Илиев Гл. специалист 01.06.2009 Изтегли
Николай Тинков Стоилов Мл. експерт 01.09.2015
16.11.2015
21.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Николай Хараламбиев Методиев Гл. експерт 29.01.2009
23.01.2013
31.03.2014
12.06.2017
07.11.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държл експерт 94-Н-75/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Цветков Коцев Държ. експерт 28.12.2009
15.12.2016
21.04.2017
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Н-77/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николай Цветков Облаков Гл. специалист 01.02.2017 Изтегли
94-И-61/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николета Александрова Спасова Мл. експерт 22.01.2009
27.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Н-83/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Борисова Тошкова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Николина Георгиева Танева Гл. експерт 18.04.2017 Изтегли
94-Н-64/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Николина Димитрова Гюрова-Маджева Държ.експерт 03.07.2017 Изтегли
94-Н-29/16.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Н-79/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Николинка Петкова Пенкина-Гордеева Гл. инспектор 01.03.2012 Изтегли
Нина Данаилова Иванова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Нина Димитрова Съботинова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Нина Красимирова Борисова Гл. експерт 07.09.2011 Изтегли
94-Н-85/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Нина Милчева Цанева Директор 03.02.2017
07.02.2017
Изтегли
Изтегли
Нина Петрова Илиева Ст. счетоводител 26.01.2009
20.01.2013
Изтегли
Изтегли
Нина Христова Христова Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Н-99/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ния Георгиева Панайотова Държ. експерт 26.01.2009
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Н-92/06.06.2018 по чл.35, ал1. т.2