Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква О)

О
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Огнян Янков Иванов Гл. специалист 28.01.2009 Изтегли
Олга Венциславова Стоянова Гл. експерт 01.03.2012 Изтегли
Олга Димитрова Симеонова Гл. експерт 02.05.2012 Изтегли
Олег Любенов Добрев Техн. сътрудник 01.04.2014 Изтегли
Олег Светозаров Маринов Гл. специалист 01.02.2010 Изтегли
94-О-4/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Оля Красимирова Лазова Ст. юрисконсулт 01.11.2013
01.08.2016
21.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-О-5/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Орлин Сергеев Стайков Мл. експерт 18.02.2013 Изтегли
Орхидея Стефанова Стефанова Експерт към ПК 15.05.2017 Изтегли
94-О-3/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2