Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква П)

П
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Павел Танев Страхилов Гл. специалист 21.02.2011
15.12.2016
27.03.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-53/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Павлина Генчева Колева Гл. юрисконулт 11.09.2012 Изтегли
94-П-50/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Павлина Петрова Дикова Ст. експерт 23.05.2012 Изтегли
94-Л-56/07.06.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
Павлинка Генова Йончева Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Парашкева Цветкова Дюлгерова Гл. експерт 21.11.2011 Изтегли
Паскал Танев Манолов Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Пенка Кирилова Димова-Кайнакчиева Н-к отдел 28.01.2009 Изтегли
Държ. вътр. одитор 94-П-51/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Паолина Йорданова Йорданова Гл.експерт 18.05.2016
03.01.2017
Изтегли
Изтегли
94-П-44/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петко Бацов Петков Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
94-П-54/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петко Венциславов Ангелов Гл. специалист 10.08.2009
15.09.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. сепциалист 94-П-65/18.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Петко Здравков Манчев Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-П-58/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петко Иванов Петков Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Петко Пламенов Палазов Ст. експерт 18.09.2017 Изтегли
94-П-27/10.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Петрана Иванова Попова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Петрана Иванова Трифонова Гл. специалист 20.01.2009 Изтегли
Петър Генадиев Георгиев Гл. специалист 08.01.2009
29.01.2009
Изтегли
Изтегли
Петър Димитров Димитров Мл. юрисконсулт 01.11.2013 Изтегли
Петър Евгениев Йосифов Директор 01.09.2010
18.08.2014
Изтегли
Изтегли
Петър Иванов Петров Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Петър Цветков Цветков Гл. вътр. одитор 15.02.2011
29.07.2014
Изтегли
Изтегли
Петьо Емилов Савков Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Петя Богданова Младенова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Петя Бойчова Стоянова Ст. експерт 01.09.2016
15.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-П-47/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Валентинова Найденова Н-к сектор 02.09.2013 Изтегли
Гл. експерт 94-П-55/06.06.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
Петя Валентинова Шикова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Петя Василева Иванова Гл. експерт 04.12.2009 Изтегли
Петя Димитрова Ичева Гл. специалист 01.03.2011 Изтегли
Петя Красимирова Йорданова Гл. инспектор 19.11.2012 Изтегли
Петя Лазарова Ценова Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-П-59/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Маринова Петрова Гл. експерт 07.01.2009 Изтегли
Петя Русланова Атанасова Ст. експерт 14.12.2010 Изтегли
Петя Станева Пеперкова Мл. експерт 09.03.2015 Изтегли
94-П-41/10.05.2018 по чл.35, ал.1 т.2
Петя Христова Пеева Гл. експерт 21.01.2009
29.04.2015
31.07.2017
15.08.2017
15.12.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-П-46/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Петя Яворова Трифонова Мл. експерт 14.11.2011
03.06.2013
23.12.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-П-52/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Пламен Бориславов Василев Гл. специалист 30.09.2015 Изтегли
94-П-43/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Пламен Владимиров Бакалов Гл. специалист 01.11.2011 Изтегли
Пламен Владимиров Видев Г. експерт 25.06.2015 Изтегли
Пламен Маринов Илиев Държ. експерт 18.03.2013 Изтегли
Пламен Сашев Топалов Мл. експерт 04.07.2012
30.08.2013
01.07.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Пламен Стоянов Димитров Гл. специалист 30.03.2009 Изтегли
Пламена Танева Колева Гл. експерт 20.08.2012 Изтегли
Полина Надкова Найденова съветник към ПК 22.05.2017 Изтегли
94-П-42/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Полина Петкова Палиева Ст. експерт 29.01.2009 Изтегли
Поля Венелинова Петрова Мл. експерт 01.04.2016 Изтегли
Ст. експерт 94-П-57/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2