Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Р)

Р
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Ради Красин Домусчиев Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
Радина Володева Радева Мл. експерт 01.11.2013
16.06.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Р-94/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Радка Костова Жекова Ст. експерт 04.07.2012
02.12.2013
Изтегли
Изтегли
Радосвета Владимирова Йочева Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Радослав Ангелов Станолов Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-Р-69/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Радослав Василев Георгиев Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Радослав Георгиев Каракехайов Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Радослава Велева Велева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Радослава Томова Николова Гл. специалист 19.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-87/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Радослава Чавдарова Тодорова Техн. сътрудник 21.01.2009 Изтегли
94-Р-62/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-62/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Радост Стефанова Станчева-Стойчева Мл. експерт 30.01.2009 Изтегли
Радостина Здравкова Костова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Радостина Стефанова Елинчова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Раймонда Тодорова Янева Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Райна Асенова Андреева Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Р-84/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Георгиева Петкова Държ. експерт 02.02.2009 Изтегли
Райна Георгиева Христова Ст. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-Р-75/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Горева Павлова Гл. експерт 03.05.2011 Изтегли
Райна Здравкова Кънева Ст. експерт 27.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-79/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Николаева Душкова Главен експерт 27.08.2013 Изтегли
Райна Николова Ефтимова-Манасиева Държ. експерт 26.01.2009 Изтегли
Райна Павлова Беломачева-Димитрова Ст. експерт 01.12.2016 Изтегли
94-Р-81/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Райна Станоева Стамова Гл. експерт 28.01.2009
01.09.2015
Изтегли
Изтегли
Ралица Асенова Балачева Държ. експерт 03.10.2011 Изтегли
94-Р-101/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Лъчезарова Пешакова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Ралица Милчева Куцарова Гл. сътрудник 10.11.2011 Изтегли
Ралица Славчева Модева Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Р-96/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ралица Юриева Тодорова Ст. сътрудник 18.06.2012 Изтегли
94-Р-100/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ренате Георгиева Иванова Специалист 14.11.2012 Изтегли
Рилка Иванова Кандиларова Н-к отдел 03.12.2009 Изтегли
Родомир Иванов Рачов Гл. инспектор 09.06.2014 Изтегли
94-Р-90/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Роза Димитрова Господинова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
Розалина Йорданова Бъневска Мл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Розалия Ангелова Иванова Н-к отдел 04.07.2012
09.03.2015
19.04.2016
21.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Р-82/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Розалия Трендафилова Миланова-Новева Държ. инспектор 20.01.2016 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-65/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Росана Дечкова Матева Гл. експерт 94-Р-112/02.07.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Росен Богомилов Андонов Гл. експерт 23.01.2009
10.09.2012
04.05.2015
24.03.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Р-76/30.05.2018 по чл.35, алл.1, т.2
94-Р-76/08.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Росен Ивайлов Драганов Държ. експерт 17.05.2012
09.04.2014
Изтегли
Изтегли
94-Р-72/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Росен Иванов Ангелчев Държ. инспектор 19.01.2009
16.04.2013
Изтегли
Изтегли
Росица Борисова Милтенова Гл. специалист 01.02.2010 Изтегли
Росица Димитрова Матева Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Росица Иванова Кръстева Ст. експерт 01.08.2014 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-77/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Иванова Стоянова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Р-95/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Красимирова Василева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Р-60/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Росица Тодорова Йорданова Гл. експерт 02.05.2012 Изтегли
Ростислав Красимиров Раденков Мл. експерт 12.11.2015 Изтегли
Румен Георгиев Биков Гл. експерт 17.03.2014 Изтегли
Румен Минев Бонев Гл. експерт 14.07.2009
01.09.2016
Изтегли
Изтегли
94-Р-97/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Румен Михайлов Михайлов Държ. експерт 21.05.2012 Изтегли
Румена Емилова Владимирова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Румяна Игнатова Димитрова-Радева Гл. специалист 94-Р-85/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Димитрова Граховска Гл. експерт 11.07.2017 Изтегли
94-Р-78/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Р-78/01.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Йорданова Аспарухова Гл. специалист 27.01.2009 Изтегли
94-Р-80/31.05.2018 по чл.35, ал1., т.2
Румяна Красимирова Апостолова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Румяна Николаева Богева Ст. експерт 28.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-Р-70/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Руменова Крайнева Мл. експерт 14.01.2013 Изтегли
Румяна Стефанова Александрова Гл. експерт 30.01.2009
13.01.2015
Изтегли
Изтегли
94-Р-91/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Румяна Тодорова Попова Гл. специалист 28.01.2009 Изтегли
94-Р-83/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Руска Николова Андреева Н-к сектор 04.07.2012
08.06.2015
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Р-99/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Руслана Ангелова Стоянова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Р-98/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2