Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Сава Драганов Савов Съветник 19.07.2013
31.05.2014
Изтегли
Изтегли
Савина Петрова Костадинова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-С-152/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Савина Танева Недялкова-Рупелиева Гл. експерт 26.11.2012 Изтегли
Сашка Кирилова Колчева Ст. експерт 26.09.2011
11.04.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-89/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Сашка Николова Дичева Н-к отдел 24.10.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-С-104/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Сашо Любомиров Александров Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
94-С-110/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Генчева Йорданова Гл. експерт 28.01.2009
31.03.2014
24.01.2017
12.06.2017
17.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-144/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Иванова Янчева Гл. експерт 26.09.2009 Изтегли
Светла Иванова Ганева Гл. счетоводител 94-С-125/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Николова Йорданова Гл. експерт 22.05.2012 Изтегли
94-С-112/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светла Стефанова Марчева Ст. счетоводител 26.01.2009
10.04.2013
Изтегли
Изтегли
Светлана Ангелова Йорданова Мл. юрисконсулт 27.04.2009 Изтегли
Светлана Богданова Маринова Гл. юрисконсулт 28.09.2009
07.12.2011
22.08.2012
17.12.2012
20.03.2013
04.04.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Светлана Богданова Маринова Държ. експерт 94-С-63/12.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-124/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Светлана Велинова Аргатска Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Светлана Дмитриевна Найденова Гл. експерт 19.03.2012 Изтегли
Светлана Колева Йорданова Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Светлана Минчева Богданова Гл. инспектор 01.03.2012 Изтегли
Светлана Райкова Паунова-Кожухарова Ст. експерт 04.07.2012
12.08.2014
11.08.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-92/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светлана Стоянова Христова Гл. експерт 26.11.2009
01.08.2013
Изтегли
Изтегли
94-С-91/17.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светлана Францова Петкова Държ. експерт
Началник на отдел
23.01.2009
09.08.2013
Изтегли
Изтегли
Светлин Иванов Станев Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Светлин Николаев Стефанов Гл. експерт 01.03.2012 Изтегли
94-С-130/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светлина Божидарова Кирилова Гл. експерт 20.01.2009
01.12.2015
Изтегли
Изтегли
94-С-131/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светлозар Бойков Великов Мл. експерт 11.02.2009 Изтегли
Светлозар Иванов Христов Гл. специалист 02.05.2017 Изтегли
94-С-106/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светомира Петкова Панталеева Мл. експерт 21.01.2009
07.12.2017
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-93/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Светослав Димитров Дионисиев Гл. специалист 11.02.2009 Изтегли
94-С-128/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светослава Николова Байлова-Малчева Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
94-С-149/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Светослава Руменова Вангелова Мл. експерт 20.11.2017 Изтегли
94-С-86/15.05.2018 по чл. 35, ал.1 т.2
94-С-86/08.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Ст. експерт 94-С-168/28.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-86/29.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Свилен Лечев Чобанов Гл. експерт 01.07.2009 Изтегли
Севал Адем Алиев Н-к сектор 14.04.2014 Изтегли
Севдалина Иванова Сарова Гл. специалист 03.12.2009 Изтегли
Сергей Йорданов Миленков Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Сийка Николова Байкушева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Силвана Радославова Любенова Директор 29.01.2009 Изтегли
94-С-140/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Асенова Методиева Мл. експерт 22.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-С-113/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Бориславова Кръстева Гл. експерт 29.01.2010
12.06.2017
30.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-143/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Георгиева Кирилова Гл. специалист 31.03.2009 Изтегли
94-С-109/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Гошова Ваташка Ст. експерт 01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Силвия Димитрова Лозанова Мл.експерт 14.03.2016
10.10.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-99/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-99/07.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Жечева Киришева Гл. експерт 28.05.2012
17.01.2017
Изтегли
Изтегли
Силвия Иванова Зашева Гл. експерт 26.01.2009
21.11.2013
26.02.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-С-94/18.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Йорданова Съботинова Гл. експерт 09.01.2017 Изтегли
Ст. сътрудник по УЕПП 94-С-138/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Миткова Бъчева Държ. експерт 07.01.2009
07.08.2012
Изтегли
Изтегли
Силвия Петрова Калева-Николова Н-к отдел 27.01.2009 Изтегли
Силвия Петрова Краева-Енева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-С-98/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Светославова Таскова Гл. експерт 01.07.2013 Изтегли
94-С-83/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Силвия Тодорова Стефанова Сътр. по УЕПП 94-С-163/19.06.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-162/19.06.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Силвия Янчева Стоянова Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-С-127/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Симеон Георгиев Иванов Н-к отдел 21.01.2009 Изтегли
Симона Христова Божилова-Петрова Гл. юрисконсулт 30.07.2010 Изтегли
Симонета Божилова Бонева Н-к отдел 30.01.2009
20.07.2012
31.05.2014
07.09.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-102/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Слава Йорданова Йорданова Държ. експерт 14.07.2011 Изтегли
94-С-155/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Славчо Георгиев Васев Н-к отдел 01.12.2016 Изтегли
94-С-122/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Славимир Петров Горновски Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-С-145/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Снежана Георгиева Георгиева Н-к на политически кабинет 01.02.2017 Изтегли
Снежана Иванова Георгиева Сл. по сигурността на инф. 28.01.2009 Изтегли
Снежана Илиева Караиванова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Снежана Кънева Пънова Н-к сектор 12.10.2015 Изтегли
94-С-146/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Снежана Нейчева Костова Мл. експерт 01.12.2010 Изтегли
94-С-133/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Снежанка Георгиева Палавеева Гл. специалист 26.01.2009 Изтегли
94-С-107/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Снежинка Стойкова Владова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
Соня Владимирова Йочева Гл. експерт 01.10.2010
02.05.2012
07.05.2015
30.09.2016
27.06.2017
12.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-120/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Соня Николаева Ангелова Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-С-119/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
София Георгиева Терзиева Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
София Иванова Колева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-С-141/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
София Минчева Джокова Ст.експерт 01.04.2015 Изтегли
94-С-142/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
София Петрова Янкова Ст. експерт 23.05.2012 Изтегли
94-С-147/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
София Чавдарова Борисова Гл. експерт 13.06.2016 Изтегли
94-С-150/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Сребро Славчев Божилов Мл. експерт 01.08.2012 Изтегли
Стамболка Николова Маринчевска Гл. специалист 08.01.2009
28.01.2009
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-129/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Станислав Димитров Анастасов Съветник 10.02.2014 Изтегли
Станислав Димитров Александров Гл. специалист 04.05.2015 Изтегли
Станислав Куцаров Стефанов Гл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Станислав Николов Станков Мл. експерт 01.04.2010
16.07.2012
Изтегли
Изтегли
Станислава Борисова Стойнова Сътр. по УЕПП 03.07.2017 Изтегли
94-С-85/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Станислава Георгиева Батурова Гл. експерт 30.01.2009 Изтегли
Станислава Пламенова Манолова Мл.експерт 01.11.2016 Изтегли
94-С-154/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Станислава Цветкова Ялъмова Гл. експерт 16.01.2015 Изтегли
Н-к отдел 94-С-148/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Станка Иванова Илиева Н-к сектор 07.01.2013 Изтегли
Станка Колева Даскалова Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Станка Колева Добрева Н-к отдел 16.01.2009 Изтегли
Станка Любомирова Атанасова Държ. експерт 26.01.2009 Изтегли
Станка Стоянова Юрумова-Стоименова Гл. експерт 06.07.2009 Изтегли
94-С-118/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Борисова Динева Ст. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-С-151/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Георгиева Велинова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-С-153/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Георгиева Михайлова Мл.експерт 12.09.2016 Изтегли
94-С-123/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Илиева Илиева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-С-116/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Стаменова Йорданова Мл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-С-115/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Христова Коева Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Стефан Атанасов Цинцаров Мл. експерт 10.02.2016 Изтегли
Стефан Ванев Софрониев Гл. специалист 10.12.2012 Изтегли
94-С-117/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Веселинов Иванов Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Стефан Веселинов Попов Н-к сектор 04.07.2012 Изтегли
94-С-156/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Павлинов Цалов Гл. експерт 01.04.2010 Изтегли
Стефан Георгиев Вълчанов Гл. специалист 18.02.2015 Изтегли
94-С-132/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Георгиев Радев Мл. експерт 26.01.2012 Изтегли
Стефан Димитров Узунов Държ. експерт 22.01.2009 Изтегли
Стефан Иванов Димитров Мл. юрисконсулт 01.06.2011 Изтегли
Стефан Крумов Арнаудов Главен специалист 01.08.2013 Изтегли
Стефан Тодоров Йонков Гл. специалист 31.08.2011 Изтегли
94-С-139/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефка Иванова Андрейчина Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Стефка Йорданова Златанова Гл. експерт 21.01.2008
15.05.2012
29.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-114/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефка Петрова Димитрова Гл. юрисконсулт 09.12.2013 Изтегли
Стефка Станоева Анева Ст. счетоводител 21.01.2008
01.12.2015
05.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-121/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стефка Тодорова Стефанова Техн. изп. – деловодител 23.01.2009 Изтегли
Стойне Кирилов Китанов Ст. сътрудник 21.11.2011 Изтегли
Стойчо Желязков Стоев Гл. експерт 01.11.2011
31.08.2017
Изтегли
Изтегли
94-С-100/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Андреев Коларов Мл. експерт 01.08.2014 Изтегли
Стоян Иванов Николов Гл. специалист 18.02.2014 Изтегли
94-С-135/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Николаев Тинков Мл. юрисконсулт 01.11.2012
01.11.2013
Изтегли
Изтегли
Стоян Митков Темелиев Гл. експерт 01.12.2017 Изтегли
94-С-84/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Тодоров Станкулов Главен специалист 23.08.2013 Изтегли
Страшимир Петров Найденов Гл. специалист 06.05.2009 Изтегли
Събина Радостинова Радева Мл.експерт 01.03.2017 Изтегли
Сюзан Акифова Джевадилова Мл. експерт 23.12.2009 Изтегли
Сюзгян Бейсин Исмаилова Н-к сектор 14.04.2014 Изтегли