Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Т)

Т
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Таня Божидарова Ленкова Н-к сектор 22.01.2009 Изтегли
Таня Емилова Цветкова-Грънчева Парламентарен секретар 13.11.2014 Изтегли
Таня Йорданова Попова Ст. експерт 14.04.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-Т-99/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Таня Койчева Вълова-Кирякова Гл. специалист 23.08.2011 Изтегли
94-Т-84/18.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
Таня Славейкова Метровска Гл. експерт 21.05.2012 Изтегли
Таня Стаматова Атанасова Гл. експерт 16.10.2009 Изтегли
Таня Стефанова Кацарска Ст. експерт 26.04.2013 Изтегли
Татяна Александрова Спасова Гл. експерт 15.07.2015 Изтегли
Татяна Василева Попова Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Т-106/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Велчева Петрова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-112/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Върбанова Илиева Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Т-107/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Кирилова Дончева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Татяна Ламбева Маркова Мл. експерт 01.06.2010 Изтегли
Татяна Цветанова Радева Ст. експерт 21.12.2009
01.10.2014
Изтегли
Изтегли
94-Т-90/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Темелко Димитров Терзиев Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Теменужка Димитрова Витанова Ст. експерт 28.03.2011 Изтегли
Теменужка Несторова Янкова Експерт към ПК 29.05.2017 Изтегли
94-Т-97/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодор Валентинов Михайлов Мл. юрисконсулт 02.01.2013 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-Т-96/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодор Петков Дребов Гл. инспектор 26.01.2009
22.07.2013
14.08.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Теодора Боткова Ботева Гл. специалист 03.10.2016 Изтегли
94-Т-89/25.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Де Соуза Пиментел Ст. сътрудник по УЕПП 19.09.2016 Изтегли
94-Т-91/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Йорданова Зафирова Съветник 11.11.2014 Изтегли
Теодора Красимирова Немска Гл. експерт 02.01.2013 Изтегли
Теодора Любомирова Митова Мл. експерт 02.01.2013
04.01.2018
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Т-108/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-108/02.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Николова Механджийска Гл. експерт 21.01.2009
13.05.2013
07.10.2013
24.08.2016
31.05.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Т-95/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Петрова Дойчева Гл. експерт 29.12.2009 Изтегли
Държ. кксперт 94-Т-100/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Руменова Колева-Гявурова Мл. експерт 21.01.2009
24.08.2012
Изтегли
Изтегли
94-Т-111/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Чавдарова Гергова Гл. експерт 14.11.2011
01.10.2012
03.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Т-109/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Теодорина Костадинова Костадинова Гл. експерт 18.01.2010 Изтегли
94-Т-101/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тереза Пламенова Станчева Парл. секретар 12.06.2013 Изтегли
Тихомира Маринова Палова Мл. експерт 17.07.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-87/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Иванов Чилов Н-к сектор 04.07.2012
28.07.2016
14.09.2016
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Т-113/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Маринов Миков Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Тодор Павлов Гайдаров Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Т-98/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Петков Тричков Гл. специалист 04.06.2012 Изтегли
Тодор Петров Кръндев Гл. инспектор 01.11.2013 Изтегли
Тодор Станчев Минков Н-к отдел 23.01.2009 Изтегли
Тодор Тодоров Чернев Гл. експерт 17.05.2012
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Т-114/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тони Ванюшев Шопов Държ. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-Т-110/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Tоника Венелинова Петрова Мл. експерт 01.08.2017 Изтегли
94-Т-102/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Тошко Борисов Томов Мл. експерт 24.08.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Т-105/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Трифон Димитров Трифонов Гл. специалист 01.12.2016 Изтегли
94-Т-104/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Трифон Мирославов Маринов Ст.експерт 23.01.2017
07.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-Т-103/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2