Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Валентин Иванов Груев Директор 27.01.2009
10.04.2012
17.07.2012
22.08.2012
26.02.2013
16.05.2013
07.08.2013
04.01.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-135/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валентин Стоянов Стоев Гл. специалист 26.09.2016 Изтегли
94-В-151/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валентин Христов Христов Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-В-132/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валетинтина Александрова Караиванова Съветник 23.02.2015 Изтегли
Валентина Асенова Илиева Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Валентина Георгева Танева-Алексова Н-к отдел 05.01.2009 Изтегли
Валентина Димитрова Димова Гл. специалист 94-В-122/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-122/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Валентина Христова Василева Ст. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-В-150/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валери Дариян Митков Сътр. по УЕПП 03.07.2017 Изтегли
94-В-110/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валери Иванов Драгоев Държ. експерт 01.06.2009 Изтегли
Валери Иванчев Коцовски Р-л инспекторат 24.03.2014
26.03.2014
16.05.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Валери Огнянов Накев Н-к отдел 27.01.2009 Изтегли
Валери Петров Трендафилов Държ. експерт 25.03.2011
06.06.2014
Изтегли
Изтегли
Валери Йорданов Стамболийски Оперт. дежурен 94-В-75/04.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Гл. специалист 94-В-176/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Валерия Захаринова Бегова Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-145/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валерия Светославова Калчева-Бочукова Старши експерт 12.08.2013
03.09.2013
09.01.2014
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Ваня Благовестова Андреева Ст. експерт 03.08.2015
05.08.2015
27.10.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Мл. експерт 94-В-175/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валя Иванова Йорданова Мл. експерт 17.05.2012 Изтегли
Ст. експерт 94-В-143/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Валя Георгиева Панова Мл. експерт 20.09.2017 Изтегли
94-В-170/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ваня Георгиева Спасова Мл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-162/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ваня Костова Атанасова Гл. експерт 25.07.2011 Изтегли
94-В-118/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Ваня Минчева Велкова Гл. експерт 26.11.2012 Изтегли
Ваня Симеонова Танева Мл. експерт 13.07.2009 Изтегли
Ваня Стайкова Ганева Гл. експерт 07.05.2012 Изтегли
Васил Иванов Паргов Операт. дежурен 19.03.2015 Изтегли
Гл. специалист 94-В-146/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Васил Стоянов Христов Държ. експерт 24.10.2011 Изтегли
94-В-179/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Васил Страшимиров Ранов Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Васил Христов Василев Мл. експерт 21.06.2010 Изтегли
Васил Христов Димитров Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
Василиса Викторова Долженкова Гл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
01.09.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-124/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Велислава Александрова Иванова Мл. експерт 01.09.2016 Изтегли
94-В-177/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Велина Антонова Попова Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-183/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-183/27.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Велина Сашева Димитрова Гл. експерт 23.01.2009
02.07.2012
Изтегли
Изтегли
Величка Димитрова Ненова Държ. експерт 29.01.2009 Изтегли
94-В-147/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вельо Цветанов Велчев Гл. експерт 26.01.2009
31.05.2014
16.03.2015
12.12.2016
16.16.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-В-149/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Венелин Борисов Томов Гл инспектор 23.05.2010 Изтегли
Венелин Ралев Василев Ст. експерт 01.10.2012 Изтегли
Венелина Въткова Червенкова Гл. експерт 26.11.2012 Изтегли
Венера Георгиева Драчева Експ. сътрудник 27.08.2011 Изтегли
Венета Дилкова Цветкова-Димитрова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Венета Кръстева Станкушева Гл. експерт 29.01.2009 Изтегли
Венислава Антонова Рангеловска Мл. експерт 14.03.2011 Изтегли
Венцислав Дончев Стоянов Гл. експерт 10.02.2010
26.01.2015
14.12.2015
18.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Венцислав Кирилов Терзийски Н-к отдел 23.12.2014 Изтегли
Венцислав Христов Иванов Държ. експерт 25.03.2011 Изтегли
Вера Григорова Шопова Н-к отдел 27.01.2011 Изтегли
Вера Любомирова Иванова Гл. експерт 21.05.2012 Изтегли
Вера Николова Маркова Ст. експерт 01.04.2009 Изтегли
Вергиния Дамянова Генова Гл. експерт 17.06.2013 Изтегли
Вержиния Павлинова Недкова Мл. експерт 23.09.2015 Изтегли
Вероника Валериева Стойкова Мл. експерт 01.03.2012 Изтегли
Вероника Петьова Паунова Мл. експерт 25.03.2011 Изтегли
Весела Атанасова Велева Ст. експерт 06.12.2010 Изтегли
Държ. експерт 94-В-172/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-172/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Весела Георгиева Калева Държ. експерт 23.01.2009 Изтегли
Весела Тодорова Гешкова-Масова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Весела Цветанова Василева-Васева Гл. експерт 15.07.2011 Изтегли
94-В-159/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Весела Цочева Байрактарова Н-к отдел 27.01.2009
25.04.2017
Изтегли
Изтегли
94-В-164/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселин Василев Горнишки Гл. специалист 22.08.2012 Изтегли
94-В-169/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселин Димитров Драгнев Директор 21.01.2009 Изтегли
Веселин Николов Синапов Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-В-141/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселин Пламенов Въжаров Гл. експерт 04.01.2016 Изтегли
Веселина Александрова Кинанева-Нанова Гл. експерт 16.03.2011
22.03.2013
12.07.2013
30.08.2013
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Веселина Илиева Илиева Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Веселина Ламбринова Тодорова Държ. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-173/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселина Стефанова Дочева Гл. експерт 23.05.2012 Изтегли
94-В-181/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселинка Христова Димитрова Гл. специалист 21.01.2009 Изтегли
94-В-115/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселка Богомилова Донкова Директор 26.01.2009 Изтегли
94-В-158/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Веселка Методиева Атанасова Гл. специалист 27.03.2009 Изтегли
94-В-106/11.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-В-106/15.05.2018П по чл. 35, ал.1, т.2
Виктор Илчев Милев Гл. специалист 08.01.2015
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел 94-В-154/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Альошева Ангелова Мл. експерт 22.10.2012 Изтегли
Виктория Божидарова Лалова Гл. екпсерт 02.11.2015 Изтегли
94-В-111/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Боянова Маркова Гл. специалист 30.01.2009 Изтегли
Виктория Венциславова Игнатова Държ. експерт 26.01.2015 Изтегли
Гл. експерт 94-В-136/30.05.2018 по чл.35, ал.1 ,т.2
Виктория Георгиева Илиева Мл.експерт 11.01.2016 Изтегли
94-В-139/30.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Димитрова Трайкова Мл. експерт 01.11.2012 Изтегли
Виктория Иванова Славейкова-Ангелова Гл.експерт 20.11.2015 Изтегли
Виктория Петрова Вълчева Мл. експерт 20.12.2016 Изтегли
Виктория Радославова Николова Ст. експерт 12.01.2015
01.11.2017
Изтегли
Изтегли
94-В-186/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виктория Тодорова Иванова Мл. експерт 02.11.2015 Изтегли
94-В-134/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вили Георгиева Русенова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Вилислав Николаев Боев Мл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-182/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виолета Асенова Кокалова Гл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Виолета Вълкова Христова Старши инспектор 19.08.2013 Изтегли
Виолета Ганчева Гергова Гл. специалист 27.01.2009
07.03.2016
Изтегли
Изтегли
Виолета Йорданова Христова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Виолета Николаева Коцева Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Виолета Стефанова Нешовска Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Гл. експерт 94-В-131/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Виргиния Тодорова Александрова Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
94-В-127/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вихра Максимова Търнаджийска Мл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-165/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Анатолиев Чунтулов Гл. специалист 01.09.2014 Изтегли
Владимир Благоев Спасов Гл. експерт 05.07.2010
12.07.2016
17.01.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-В-187/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Весев Мустаков Мл. експерт 14.11.2011
13.05.2013
Изтегли
Изтегли
Владимир Генов Велков Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-109/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Иванов Янков Директор 23.01.2009 Изтегли
Владимир Михайлов Василев Мл. експерт 23.12.2009 Изтегли
Владимир Петков Бобев Н-к сектор 04.07.2012 Изтегли
94-В-178/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Теофилов Туджаров Гл. секретар 21.01.2009
22.12.2009
04.07.2012
17.06.2013
20.08.2014
26.08.2014
01.12.2014
13.02.2017
01.03.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Владислав Георгиев Русалинов Мл. експерт 28.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-В-156/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Владислав Димитров Тоцев Гл. експерт 19.05.2012
18.08.2015
28.09.2015
04.11.2015
04.05.2016
24.11.2016
01.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Н-к сектор 94-В-130/28.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Вълчан Танев Вълчанов Гл. специалист 16.03.2009 Изтегли
Вяра Василева Андрейчева Държ. експерт 21.05.2012 Изтегли
94-В-166/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2