Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Й)

Й
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-
Декларация—-
Йоанна Георгиева Казакова Мл. специалист 27.01.2009 Изтегли
Йонка Маринова Константинова Гл. експерт 21.01.2009
09.07.2012
Изтегли
Изтегли
Йордан Василев Георгиев Мл. експерт 23.03.2015
29.10.2015
Изтегли
Изтегли
94-Й-28/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Георгиев Попов Мл. експерт 01.03.2010 Изтегли
Йордан Георгиев Димов Мл. експерт 03.08.2015 Изтегли
Йордан Илиев Драганчев Гл. специалист 01.09.2016 Изтегли
94-Й-30/15.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Колев Милев Сътрудник 02.06.2014 Изтегли
Йордан Красимиров Ласков Гл. специалист 94-Й-27/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Йордан Петков Кирков Държ. инспектор 02.08.2010 Изтегли
Йордан Тенев Тенев Н-к отдел 21.01.2009 Изтегли
Йорданка Кирилова Медарска Техн. сътрудник 23.01.2009 Изтегли
94-Й-20/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Й-20/18.05.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Йорданка Ненкова Стефанова Мл. експерт 14.11.2011 Изтегли
Йоханес Рупен Крикорян Гл. експерт 13.05.2009
02.12.2013
Изтегли
Изтегли