Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Я)

Я
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Явор Димитров Хаджийски Мл. експерт 09.11.2012 Изтегли
Гл. експерт 94-Я-42/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Явор Емилов Меров Ст. експерт 01.11.2012
02.12.2013
01.08.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Я-38/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Явор Иванов Стоянов Гл. юрисконсулт 29.01.2009
13.06.2012
Изтегли
Изтегли
Явор Илиянов Пиперов Гл. експерт 04.02.2015
17.08.2016
Изтегли
Изтегли
Директор 94-Я-46/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Яна Миткова Андонова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Яна Пламенова Матеева Мл. експерт 03.06.2013 Изтегли
Яна Павлова Йорданова-Копчева Гл. юрисконсулт 94-Я-19/15.03.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-Я-35/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
Яница Бенитова Вълкова Ст. експерт 01.11.2012
16.09.2013
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Я-43/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Янко Антонов Янакиев Гл. специалист 22.01.2009 Изтегли
Ясен Маринов Марашев Гл. експерт 16.08.2010 Изтегли