Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ю)

Ю
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Юлиана Асенова Гълъбова Държ. експерт 21.06.2010 Изтегли
Юлиана Йорданова Никова Гл. експерт 17.12.2012 Изтегли
Юлия Анатолиева Тошкова Гл. експерт 05.10.2015 Изтегли
Юлия Василева Стефанова Гл. експерт 25.09.2013
01.06.2015
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Ю-7/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Юлия Владимирова Стоянова Гл. експерт 24.11.2009
12.05.2011
17.05.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Ю-5/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-9/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
Юлия Иванова Атанасова Ст. специалист 14.10.2013 Изтегли
Юлия Илкова Стайкова Мл. експерт 01.08.2011 Изтегли
Юлия Смилянова Филчева Мл. експерт 08.10.2009
01.10.2015
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Ю-6/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Юлия Стоянова Алексиева Мл. експерт 01.11.2012
19.08.2013
Изтегли
Изтегли
Юлия Юлий Македончева Държ. експерт 25.03.2011 Изтегли
Юлиян Бойков Стоичков Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Ю-8/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Юлиян Кирилов Христов Специалист 06.07.2015 Изтегли
Юлиян Петров Матев Директор 21.01.2009 Изтегли
Юлиян Стоилов Николов Мл. експерт 16.11.2009 Изтегли
Юлиана Иванова Натева Гл. експерт 01.04.2015 Изтегли
н-к отдел 94-Ю-4/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Юрий Димитров Дунчев Гл. експерт 01.03.2012
18.12.2013
Изтегли
Изтегли