Loading...

Архив на декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква З)

З
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Завен Каспар Жамгочиян Мл. юрисконсулт 01.07.2009 Изтегли
Зара Николаева Добрева Директор 10.02.2010
17.07.2012
30.04.2013
01.11.2013
17.09.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-З-10/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Звезделина Ерменчева Рускова Ст. експерт 18.03.2011 Изтегли
Звездица Алексиева Алексиева Мл. експерт 14.10.2013 Изтегли
Ст. експерт 94-З-8/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Здравка Борисова Даскалова Мл. експерт 27.12.2012 Изтегли
Здравка Борисова Пекова Мл. експерт 26.01.2009 Изтегли
Здравка Йорданова Маринова-Балабанова Гл. сътрудник 01.06.2012 Изтегли
Здравка Тодорова Рачева Държ. експерт 15.08.2016
24.10.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-З-9/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Златина Валериева Димитрова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Златина Върбанова Москова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Златина Юриева Попсулис Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-З-12/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Златка Ангелова Илкова Мл. експерт 22.12.2009 Изтегли
Златка Миленкова Миленкова Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
94-З-11/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Златка Петрова Георгиева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
Зорница Димова Димова Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-З-14/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Зорница Емилова Димитрова Мл. експерт 01.11.2013 Изтегли
Зорница Иванова Петрова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-З-13/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Зоя Иванова Пеева Гл. експерт 27.01.2009 Изтегли