Loading...

Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката

Архив на декларации на ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
Име Второстепенен разпоредител
с бюджет
№ и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Александър Духомиров Минев Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 94-А-98/20.04.2018 по чл.35, ал.1, т.1
94-А-177/18.06.2018 по чл.35, ал.1, т.3
Габриела Николаева Козарева Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 94-Г-35/19.04.2018 по чл. 35, ал.1, т.1
Иван Градев Градев Център за промишлеността на Република България в Москва 01.02.2016 Изтегли
Ирена Илиева Миленова-Бориславова ИА Българска служба за акредитация (ИАБСА) 23.02.2015
11.05.2015
Изтегли
Изтегли
Любомир Богомилов Николов Директор на “Център на промишлеността на Република България” в Москва 03.04.2017 Изтегли
94-Л-81/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Мaджиде Ахмедова Ахмедова Българска агенция за инвестиции (БАИ) 24.01.2015
05.08.2015
Изтегли
Изтегли
Мариета Николова Захариева Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 16.02.2015 Изтегли
Никола Руменов Стоянов Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 11.03.2013
11.03.2013
28.03.2013
10.08.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Румяна Василева Цаканска Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП 31.01.2018 Изтегли
Стамен Стаменов Янев Българска агенция за инвестиции (БАИ) 26.01.2015
22.03.2017
Изтегли
Изтегли
Цветозар Илиев Генчев Център на промишлеността на Република България” в Москва 01.04.2016 Изтегли
94-Ц-43/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2