Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Б)

Б
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Бойка Маркова Василева член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Б-193/03.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-199/29.12.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Б-69/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Борислава Пламенова Пенева член на СД на ДКК ЕАД 94-Б-120/02.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Б-142/30.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2