Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Г)

Г
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Георги Георгиев Пашов Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-Г-106/25.07.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-112/16.08.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Георги Иванов Димитров Член на УС на ДП “Управление и стопанисване на язовири”, гр. София 94-Г-102/18.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-108/30.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-32/16.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-116/30.09.2020 по чл.35, ал.1, т.4
94-Г-58/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Г-75/10.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Гергана Антонова Шопова Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-Г-86/26.05.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Г-90/07.06.2022П по чл.35, ал.1, т.2