Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3(имена, започващи с буква Х)

Х
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Хилда Венелинова Цвъркалева

Управител на “Плод-Зеленчук”

ЕООД, гр. Габрово

94-Х-35/06.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Х-34/04.10.2022 по чл.35, ал.1, т.2