Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква К)

К
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Константин Чавдаров Палавеев Член на СД на НКИЗ ЕАД 94-К-182/02.09.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-К-197/26.09.2022 по чл.35, ал.1, т.2