Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква М)

М
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Маргрета Николаева Николова-Фъртункова Член на ОК на БАЕЗ ЕАД 94-М-499/14.12.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-М-21/12.01.2022
94-М-21/12.01.2022
по чл.35, ал.1 т.2
94-М-206/13.05.2022 по чл.35, ал.1, т.2