Loading...

Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква В)

В
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Венцислав Тодоров Тодоров Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-В-181/25.05.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-202/15.06.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Владимир Илиев Тодоров Член на НС на БАЕЗ ЕАД 94-В-296/19.10.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-В-308/01.11.2022 по чл.35, ал.1, т.2