Loading...

Приемна

Адрес: София, ул. “Славянска” № 8

Приемно време – понеделник 10.00 – 14.00 ч.

Телефони: 02 940 75 83, 02 940 74 70

Форма за сигнали: Попълнената форма можете да отпечатате и предадете в приемната,
или да изпратите по електронен път на e-docs@mi.government.bg.