Loading...

Програма “Еразъм за млади предприемачи”

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Програмата Еразъм за млади предприемачи, финансирана от ЕК, е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други, участващи в програмата държави.

Каква е основната цел на програмата?

Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач (предприемач-домакин), който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване. Независимо дали сте нов или опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари.

Кой може да кандидатства по програмата?

Новите предприемачи, които могат да участват в програмата трябва да отговарят на едно от следните условия:

  • да планират да започнат собствен бизнес въз основа на жизнеспособен бизнес план или
  • да са започнали собствен бизнес през последните три години.

Бъдещото (или вече регистрирано) дружество или бизнес дейност може да бъде от всеки икономически сектор. Няма възрастови ограничения към кандидатите.

Други изисквания:

  • Да имате постоянно местожителство в една от участващите по програмата държави;
  • Да разполагате с конкретен проект или бизнес идея, разработени в бизнес плана;
  • Да бъдете мотивирани и ангажирани за осъществяване на сътрудничество по време на престоя си с опитен предприемач в друга участваща по програмата държава;
  • Да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса на предприемача-домакин и да предоставите собствените си умения и знания;

Да бъдете готови да съфинансирате средствата по програмата за покриване на разходите си по престоя в чужбина.Като предприемач-домакин можете да участвате в програмата, ако:

  • Вие сте постоянно пребиваващ в една от участващите по програмата държави;
  • Вие сте собственик/ управител на малко или средно предприятие, ИЛИ сте лице, което участва пряко в предприемаческа дейност на ниво малки и средни предприятия;
  • Вие управлявате фирма в продължение на няколко години;
  • Вие сте готови да споделите своите знания и опит с нов предприемач и да му бъдете наставник в този процес.

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

Може да подадете документи по всяко едно време.

Как можете да кандидатствате по програмата?

Документите, които всеки един нов предприемач следва да подготви, са автобиография, мотивационно писмо и бизнес план. Следващата стъпка е регистрация чрез онлайн формуляр. Новите предприемачи, които желаят да участват в програмата за обмен на предприемачи, следва да кандидатстват през страницата на Европейска Комисия, като изберат предпочитаната от тях отговорна посредническа организация. Отговорната посредническа организация трябва да бъде действаща в държавата по местоживеене на предприемача, тъй като именно тя ще служи като ръководство и място за контакт през целия процес. Последващите стъпки са детайлно описани на страницата на програмата.

Промени във връзка с Covid-19

С оглед ограниченията, наложени от пандемията от Covid-19, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ временно адаптира своите правила. Възможен е дистанционен обмен за период от 1 до 3 месеца. Предприемачите, участващи в дистанционния обмен, нямат право да получат финансова помощ. Ако след 3 месеца пътуванията не са ограничени, физическият обмен може да се осъществи за максимум 6 месеца и новият предприемач има право да получи финансова помощ. Продължителността на обмена (дистанционен + физически) трябва да бъде постигната в рамките на период от 12 последователни месеца. Тези изключителни правила ще се прилагат до 31 декември 2021 г. (тази крайна дата е ориентировъчна и може да бъде променена през следващите месеци в зависимост от развитието на ситуацията).

Промени във връзка с Brexit

Споразумението за оттегляне предвижда Обединеното кралство и лицата или компаниите, установени в Обединеното кралство, да могат да продължат да участват в програмата до 31 януари 2023 г.

Повече информация
Повече информация

Повече информация за програма “Erasmus for Young Entrepreneurs” можете да откриете на страницата на: