Loading...

Сигурност

Защита на авторските права

Министерството на икономиката и индустрията е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта https://www.mi.government.bg са собственост на Министерството на икономиката и индустрията. Автор на всички публикации и материали в сайта е Министерството на икономиката. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: e-docs@mi.government.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Министерството на икономиката и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на https://www.mi.government.bg притежава Министерството на икономиката. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Министерството на икономиката. Всички права са запазени.

При използването на материали от интернет страниците на https://www.mi.government.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви Министерството на икономиката и индустрията може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уеб страниците на https://www.mi.government.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Министерството на икономиката и индустрията няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.

Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на Министерство на икономиката и индустрията или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.
Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на Министерство на икономиката и индустрията, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. Министерство на икономиката и индустрията не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Министерство на икономиката и индустрията може по всяко време, по свое усмотрение, да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта Министерството на икономиката и индустрията си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Министерството на икономиката и индустрията и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Министерството на икономиката и индустрията и унищожавайки материалите, които сте “свалили”, отпечатали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки вече уеб страниците на Министерството на икономиката и индустрията, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки корпоративният ни уеб сайт.

Изявление за защита на личните данни

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните

Приоритетна цел на сайта на Министерството на икономиката и индустрията е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация

Министерство на икономиката с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба. Попълването на анкети, абонамент за информационен бюлетин, онлайн заявлението за услуги, онлайн кандидатстване за стажантската програма и др. са надзиравани и строго контролирани процеси.

Използване на събраната информация

Личните Ви данни използваме за да Ви известяваме за новости в нашето предлагане, специални предложения, полезни информации, както и за да Ви дадем възможност винаги да сте информирани за това, как се развива нашия сайт. Няма да използваме данните за никакви цели, които не са публикувани в това Изявление. Министерство на икономиката и индустрията не продава, не заменя, не дава под наем и не отстъпва на трети лица Вашите лични данни.

Министерство на икономиката и индустрията, като собственик на сайта може да разкрива лични данни само в описаните от закона случаи, със съдебно решение, ако се появи нужда от защита правата на собственост върху сайта или нужда от защита на личната сигурност на някой от потребителите или на обществеността.

Изменения на Изявлението

Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Министерството на икономиката и индустрията и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: e-docs@mi.government.bg.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме че приемате параметрите на това изявление.