Loading...

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Име/презиме/фамилия длъжност/звено/дирекция/ТД Вид на декларацията

2023 г.

8. Владимир Цветанов Димитров

Член на СД на ДКК ЕАД

чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

През 2022 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

2021 г.
7. Петър Евгениев Крушков (1) гл. специалист, д-я ВИС чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

През 2020 г. няма подадени ежегодни декларации за имущество и интереси (за предходната календарна година) извън законоопределения срок.

2019 г.

6.

Димитър А. Димитров гл. специалист, д-я ВИС чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

5.

Чавдар Е. Петков гл. специалист, д-я ВИС чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
2018 г.
4. Биляна Венциславова Божилова (1) гл. експерт д-я ИОУДУ чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
3. Мартин Дочев Дочев (1) гл. специалист, д-я ВИС чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
2. Таня Стаматова Атанасова (1) гл. експерт, д-я ФУС чл.35, ал.1, т.2 ежегодна
1. Емил Кирилов Антов (1) гл. експерт, д-я ВИП чл.35, ал.1, т.2 ежегодна

Забележка:
(1) – лицето е подало декларация извън срока