Loading...

Емил Караниколов: Търговете за имоти -във виртуална зала

Интервю на министъра на икономиката за в.24 часа

– Г-н Караниколов, след като се спира приватизацията, какво ще стане с тази част на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, която досега продаваше?

– Тази част от агенцията и досега продаваше обособени части, за 5 години сделките са за 26 млн. лв. Този ангажимент ще остане, но след решение на парламента. А ако бъде приет Законът за концесиите, за агенцията са предвидени правомощия да контролира как се изпълняват концесионните задължения, тоест как администрациите на отделните министерства контролират концесионерите.

– След като се спира приватизацията, как ще се привличат инвеститори за големи проекти, давам пример с „Белене”, с „БДЖ-товарни превози”, с Българската фондова борса?

– Ще се изисква санкция от Народното събрание и обосновка за продажба на миноритарни дялове. А при продажба на мажоритарни -много е важно държавата да си гарантира дяловете си и участието в управлението.

– Какво ще се случи с Държавната консолидационна компания, в която са акциите на много от държавните компании?

– Вече имах среща с ръководството й. Тя и дружествата в нея са на печалба. Но досега информацията за компанията беше табу. Помолил съм да направят интернет страница и да имат пиар. Не може управлението на държавната собственост да бъде на тъмно.

– Акцентирате на публично-частното партньорство като алтернатива на приватизацията.

– То се регламентира с бъдещия Закон за концесиите, който обединява два закона – досегашния за концесиите и непроработилия Закон за публично-частното партньорство. Едната форма е концесията, при която се запазва държавната собственост, и втората е смесено партньорство. При него най-важното е, пак повтарям, държавата да запази дяловете си.

– Все пак имоти и обособени части, дори с решение на парламента, ще се продават. Как ще става?

– Ще се разработи електронна платформа за търгове на имоти и обособени части. Всичко ще се продава по електронен път. Ще се влиза във виртуална зала, в която ще се правят търгове. Възложили сме на агенцията за приватизация да я разработи.

– А какви промени ще има в министерството на икономиката?

– Предстои обединяване на Българската агенция за инвестиции и агенцията за малките и средните предприятия. Идеята е да има едно гише за инвеститори.

Споделете