Loading...

Наредба за административното обслужване

С наредбата се уреждат общите правила за организация на административното обслужване в администрацията

   Свалете файла

Споделете