Loading...

Наредби

Общо намерени: 33

Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Приета с ПМС 115 от 17.05.2006 г.,обн., ДВ, бр.44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.

Прочети повече

Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет

С тази наредба се определят общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет, независимо дали полетът е по редовна или по нередовна въздушна линия. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 62 от […]

Прочети повече

Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите/2018/

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 89 от 3.11.2006 г., в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз

Прочети повече
1 2 3 4
1 2 3 4
1 3 4