Loading...

Европейски ден на предприемача 2017

На 25 октомври 2017 г. в сградата на Представителството на ЕК в България, гр. София, ще се проведе 15-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – „Европейски ден на предприемача 2017 г.“, който се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП. Събитието се реализира благодарение съвместните усилия на Министерство на икономиката, Научноизследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Представителството на Европейската Комисия в България.

Тази година фокусът на Европейския ден на предприемача ще бъде върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие, както и състоянието на предприемачеството в България и предизвикателствата, които членството ни в Европейския съюз поставя. Представители на финансови институции и на финансиращи програми ще направят преглед на актуалните възможности за подпомагане на предприемачеството, а стартиращи и напреднали предприемачи ще представят успешни практики – предприемачи, които са ориентирали изцяло или част от производството си за износ в ЕС, както и такива, които все още не са предприели тази стъпка и обмислят „излизането си“ на Европейския пазар. Ще бъде очертана и политиката в областта на патентите в ЕС.

Регистрация за участие можете да направите на следния интернет адрес: http://ede.uni-sofia.bg/registration.htm, както и в деня на събитието.

Колеги, заповядайте!

Споделете