Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ж)

Ж
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Жанета Тодорова Атанасова Гл. експерт 04.03.2015 Изтегли
94-Ж-5/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-8/15.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-Ж-6/06.04.2021 по чл.35 ал.1, т.2
Желяз Димитров Енев Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
94-Ж-3/21.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-9/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-13/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-5/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Женя Иванова Павлова Мл. експерт 10.03.2011 Изтегли
Ст. експерт 94-Ж-2/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-10/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-12/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ж-9/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Женя Илиева Шопова Гл. експерт 17.05.2012
09.09.2016
21.04.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Ж-8/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-7/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-11/13.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ж-4/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Жечо Стоянов Жечев Мл. експерт 14.11.2011
23.01.2013
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Ж-1/15.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-8/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-10/12.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ж-8/27.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Живко Христов Стоянов Н-к отдел 22.01.2009 Изтегли
94-Ж-6/31.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-2/13.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-4/04.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ж-1/18.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2