Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква З)

З
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Зара Николаева Добрева Директор

10.02.2010
17.07.2012
30.04.2013
01.11.2013
17.09.2015

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли

94-З-10/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-8/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-5/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-З-10/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Звездица Алексиева Алексиева Мл. експерт 14.10.2013 Изтегли
Ст. експерт 94-З-8/23.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-З-6/10.05.2019 по чл.35,ал.1, т.2
94-З-3/14.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-З-12/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Здравка Тодорова Рачева Държ. експерт 15.08.2016
24.10.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-З-9/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-2/02.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-1/04.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-6/30.03.2021 по чл.35,ал.1, т.2
Н-к сектор 94-З-13/01.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Златина Юриева Попсулис Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-З-12/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-4/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Златка Миленкова Миленкова-Карагеоргиева Гл. експерт 94-З-3/17.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-З-8/20.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Зорница Иванова Петрова Мл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-З-13/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-9/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-8/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-З-14/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2