Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ю)

Ю
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Юлия Владимирова Стоянова Гл. експерт 24.11.2009
12.05.2011
17.05.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Ю-5/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-9/06.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-6/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-6/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-7/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Юлия Смилянова Филчева Мл. експерт 08.10.2009
01.10.2015
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Ю-6/04.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-8/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-7/12.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Ю-9/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Юлиян Бойков Стоичков Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
Държ. експерт 94-Ю-8/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-7/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-4/26.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ю-8/26.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Юлиана Иванова Натева Гл. експерт 01.04.2015 Изтегли
Н-к отдел 94-Ю-4/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-3/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-5/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-4/11.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Юрий Стефанов Гунчев Сътрудник по УЕПП 94-Ю-17/26.10.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ю-21/30.11.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ю-10/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2