Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Ц)

Ц
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Цанка Гошова Цанкова Ст. експерт 13.07.2010 Изтегли
94-Ц-34/14.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ц-32/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-29/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-27/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цвета Божидарова Димитрова Държ. инспектор 22.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-Ц-46/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-24/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-21/27.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ц-18/20.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Атанасов Стоянов Ст. експерт 94-Ц-70/14.09.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-75/18.09.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-32/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Петров Цирков Държ. експерт 29.01.2009
29.12.2014
09.01.2015
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Н-к отдел 94-Ц-48/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-36/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-27/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-2/04.01.2021 по чл.35, ал.1, т.4
94-Ц-30/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Павлов Алексов Ст.експерт 94-Ц-42/20.07.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-44/23.07.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-24/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-6/12.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Цветан Христов Бояджиев Ст. експерт 22.01.2009
22.08.2016
02.10.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-Ц-41/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-27/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-14/15.04.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-Ц-15/07.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветанка Йорданова Димитрова Гл. специалист 94-Ц-9/17.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Ц-14/01.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Иванова Панчева Държ. експерт 94-Ц-42/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-31/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-23/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-25/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цветелина Георгиева Димитрова Н-к отдел 26.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Ц-37/16.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-29/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-17/22.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Ц-20/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-20/21.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Цветина Николаева Портних Гл. експерт 09.03.2015 Изтегли
94-Ц-49/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-37/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-26/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-31/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цецка Евгениева Томова Гл. юрисконсулт 01.02.2013 Изтегли
94-Ц-44/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт 94-Ц-21/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-22/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-9/17.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цецка Савова Савова Мл. експерт 16.12.2016 Изтегли
94-Ц-47/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-38/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-12/11.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-5/05.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Цонка Петрова Накева Гл. експерт 10.03.2015
03.06.2015
Изтегли
Изтегли
94-Ц-52/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-89/05.12.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-Ц-39/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-31/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Ц-19/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2