Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква Т)

Т
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Таня Йорданова Попова Ст. експерт 14.04.2011 Изтегли
Гл. експерт 94-Т-99/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-65/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-35/13.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-68/05.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Таня Койчева Вълова-Кирякова Гл. специалист 23.08.2011 Изтегли
94-Т-84/18.05.2018 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-63/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-33/07.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-55/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Велчева Петрова Гл. експерт 23.01.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-112/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-58/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-60/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/01.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Върбанова Илиева Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Т-107/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-48/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-55/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-70/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Илиева Иванова Гл. експерт 94-Т-128/24.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-130/03.10.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-28/13,03,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-22/09.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Татяна Цветанова Радева Ст. експерт 21.12.2009
01.10.2014
Изтегли
Изтегли
94-Т-90/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-43/24.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-57/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/12.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теменужка Несторова Янкова Експерт към ПК 29.05.2017 Изтегли
94-Т-97/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-Т-161/18.12.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-Т-4/22.01.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Директор 94-Т-54/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-76/22.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-43/31.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодор Валентинов Михайлов Мл. юрисконсулт 02.01.2013 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-Т-96/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-42/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-38/15.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-51/08.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Де Соуза Пиментел Ст. сътрудник по УЕПП 19.09.2016 Изтегли
94-Т-91/29.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник УЕПП 94-Т-69/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-64/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-78/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Любомирова Митова Мл. експерт 02.01.2013
04.01.2018
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-Т-108/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-108/02.07.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-61/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-63/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-80/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Петрова Дойчева Гл. експерт 29.12.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-100/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-71/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-62/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-62/28.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Руменова Колева-Гявурова Мл. експерт 21.01.2009
24.08.2012
Изтегли
Изтегли
94-Т-111/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-68/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-61/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-72/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Теодора Чавдарова Гергова Гл. експерт 14.11.2011
01.10.2012
03.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Т-109/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-64/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-54/04.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-77/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-99/03.06.2021 по чл.35, ал.1, т.4
Теодорина Костадинова Костадинова Гл. експерт 18.01.2010 Изтегли
94-Т-101/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-56/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-52/02.06.2020
94-Т-52/10.06.2020П
по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-60/20.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Тихомира Маринова Палова Мл. експерт 17.07.2009 Изтегли
Държ. експерт 94-Т-87/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-55/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-40/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-65/22.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Иванов Чилов Н-к сектор 04.07.2012
28.07.2016
14.09.2016
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт 94-Т-113/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-59/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-48/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-79/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Павлов Гайдаров Ст. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-Т-98/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-57/09.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-41/21.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-Т-39/18.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Тодор Тодоров Чернев Гл. експерт 17.05.2012
01.07.2016
Изтегли
Изтегли
94-Т-114/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-70/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-66/15.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-73/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-6/28.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Тони Ванюшев Шопов Държ. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-Т-110/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-49/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-65/11.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-82/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Tоника Венелинова Петрова Мл. експерт 01.08.2017 Изтегли
94-Т-102/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-38/10.04.2019 по чл.35, ал.1 ,т.2
94-Т-34/12.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
Ст. екперт 94-Т-53/14.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-23/24.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Тотю Сотиров Карапеев Гл. експерт 94-Т-125/16.09.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-127/18.09.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-27/12.03.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-41/24.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Тошко Борисов Томов Мл. експерт 24.08.2012 Изтегли
Гл. специалист 94-Т-105/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-60/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-59/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-76/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Трифон Димитров Трифонов Гл. специалист 01.12.2016 Изтегли
94-Т-104/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-44/25.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-56/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-74/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Трифон Мирославов Маринов Ст.експерт 23.01.2017
07.02.2017
Изтегли
Изтегли
94-Т-103/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-51/03.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-51/02.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-Т-13/25.01.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Т-20/02.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2