Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МИ (имена, започващи с буква С)

С
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид
—-Декларация—-
Снежана Кънева Пънова Н-к сектор 12.10.2015 Изтегли
94-С-146/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-97/23.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/10.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/29.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Солунка Новкова Попова Гл. юрисконсулт 94-С-14/20.01.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-25/07.02.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Соня Николаева Ангелова Гл. експерт 17.05.2012 Изтегли
94-С-119/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/04.06.2018П по чл.35, ал.1, т.2
94-С-128/10.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-74/18.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-118/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
София Иванова Колева Гл. експерт 21.01.2009 Изтегли
Н-к отдел 94-С-141/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-82/12.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/26.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-134/14.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
София Минчева Джокова Ст.експерт 01.04.2015 Изтегли
94-С-142/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-116/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-121/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-123/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
София Петрова Янкова Ст. експерт 23.05.2012 Изтегли
94-С-147/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-88/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-96/28.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-110/07.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
София Чавдарова Борисова Гл. експерт 13.06.2016 Изтегли
94-С-150/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-140/14.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-100/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-66/02.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стамболка Николова Маринчевска Гл. специалист 08.01.2009
28.01.2009
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт 94-С-129/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-122/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-102/01.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-69/09.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Станислава Цветкова Ялъмова Държ. експерт 94-С-228/20.10.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-239/12.11.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Станка Стоянова Юрукова-Стоименова Гл. експерт 06.07.2009 Изтегли
94-С-118/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-61/26.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-99/29.05.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-114/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Борисова Динева Ст. юрисконсулт 21.01.2009 Изтегли
Гл. юрисконсулт 94-С-151/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-126/10.05.2019 по чл.35, ал.1,т.2
94-С-108/02,06,2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/21.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стелла Георгиева Велинова Гл. експерт 04.07.2012 Изтегли
94-С-153/08.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-111/02.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/08.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/12.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Илиева Илиева Гл. експерт 22.01.2009 Изтегли
94-С-116/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-94/22.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-72/14.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-95/23.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стела Стаменова Йорданова Мл. експерт 01.11.2013
01.08.2014
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт 94-С-115/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-115/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-65/11.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-82/15.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Ванев Софрониев Гл. специалист 10.12.2012 Изтегли
94-С-117/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-133/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-116/05.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-81/15,04,2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Валери Жаблянов старши експерт 94-С-257/19.11.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-268/10.12.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Гл. сътрудник УЕПП 94-С-138/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-124/09.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт 94-С-238/01.12.2020 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-246/16.12.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-128/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Георгиев Вълчанов Гл. специалист 18.02.2015 Изтегли
94-С-132/05.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-00-9/07.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-98/29.05.2020 по чл.35, ал.1,т.2
94-С-119/11.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стефан Тодоров Йонков Гл. специалист 31.08.2011 Изтегли
94-С-139/07.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-106/30.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-47/27.03.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-62/02.04.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-21/26.01.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Стефка Йорданова Златанова Гл. експерт 21.01.2008
15.05.2012
29.08.2012
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-С-114/01.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-87/16.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-50/07.04.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-107/05,05,2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-163/05.07.2021
94-С-164/05.07.2021П
по чл.35, ал.1, т.4
по чл.35, ал.1, т.4
Стойчо Желязков Стоев Гл. експерт 01.11.2011
31.08.2017
Изтегли
Изтегли
94-С-100/22.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-254/12.11.2018 по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-С-47/13.03.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-206/06.08.2019 по чл.35, ал.1, т.4
94-С-18/07.02.2020 по чл.35, ал.1, т.2
Стойчо Николов Стойчев Гл. специалист 94-С-202/29.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-203/29.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-60/04.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-29/10.02.2021 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-112/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Иванов Николов Гл. специалист 18.02.2014 Изтегли
94-С-135/06.06.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-132/13.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-66/11.05.2020 по чл. 35, ал.1, т.2
94-С-117/10.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Митков Темелиев Гл. експерт 01.12.2017 Изтегли
94-С-84/14.05.2018 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-119/08.05.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-178/01.07.2019 по чл.35, ал.1, т.1
94-С-182/05.07.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-112/03.06.2020 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-45/09.03.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Стоян Михайлов Михайлов Гл. специалист 94-С-243/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-С-242/31.10.2018 по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
94-С-77/04.04.2019 по чл.35, ал.1, т.2
94-С-73/14.05.2020 по чл. 35 ал.1, т.2
94-С-127/13.05.2021 по чл.35, ал.1, т.2